Digitalizacija prodira na vsa področja družbe. Izjeme ne predstavljajo niti delovna mesta in poklici, pri čemer digitalizacija pomembno vpliva na preoblikovanje, izginjanje in ustvarjanje le teh. Mogoče je zaznati vse večje povpraševanje po digitalnih profilih, katerih ključna značilnost je doseganje potrebnih digitalnih kompetenc. Poročilo predstavlja izvedeno raziskavo napovedovanja potreb po kadrih na področju digitalnih profilov.

Glavni cilj izvedenih raziskav je pridobitev podatkov glede trenutnih napovedi potreb po kadrih na področju digitalnih profilov v slovenskih organizacijah. Prva raziskava je bila izvedena v letu 2021, njeno ponovitev pa smo izvedli v letih 2022 in 2023. Različni razlogi preprečujejo možnost množične uporabe metodologije, ki bi lahko ponudila vpogled v povpraševanje po digitalnih profilih v slovenskih organizacijah. Zato smo za namen zbiranja dovolj velikega števila podatkov, ki lahko ponudijo generalen in splošen vpogled v trenutno stanje, pripravili vprašalnik. Ta je bil distribuiran med slovenske organizacije, njegov cilj pa je zbrati povratne informacije glede identificiranih napovedi potreb po digitalnih profilih znotraj vsake izmed sodelujočih organizacij.

POROČILO


Kraftart MBP 1765 Prejšnji prispevek

Konferenca ZaDIHajmo digitalno je sprožila razpravo o pomembnosti digitalizacije

Mesec kibervarnosti crop Naslednji prispevek

Oktober je evropski mesec kibernetske varnosti