Analiza je pokazala, da imamo v Sloveniji slabo četrtino študijskih programov (24,7 %), ki izobražujejo digitalne profile. Število diplomantov programov, ki vodijo v digitalne profile, se sicer povečuje, a je zaznati precejšen osip študentov, saj je v posameznem študijskem letu diplomantov več kot 50 % manj od novo vpisanih v te programe. Nakazujejo se potrebe po novih študijskih programih za digitalne profile zaposlenih. Potrebo bodo zapolnili novo pripravljeni študijski programi na Fakultetah in študijski programi za dokvalifikacije že obstoječih zaposlenih.

Za povečanje števila zaposlenih s področja IKT bo potrebnega še veliko prizadevanja. Velik del aktivnosti predstavljajo študijski programi in pričakovali bi, da se s tem, ko podjetja intenzivno iščejo kadre s področja IKT, povečuje tudi interes mladih za vpis v tovrstne študije. Ugotavljamo, da je treba področje budno spremljati in vlagati moči v večanje ozaveščenosti o nujnosti povečevanja digitalnih veščin. Z izvajanjem podobnih raziskav bi bilo mogoče oblikovati predloge za ukrepe, ki bi pripomogli k povečanju priliva kadrov na področju digitalnih poklicev v prihodnjih letih.

POROČILO

Digitalizacija proizvodnje Prejšnji prispevek

Z digitalizacijo do večje preglednosti nad proizvodnimi procesi in njihove optimizacije

Gitex Naslednji prispevek

Gospodarska delegacija IKT panoge v okviru sejma GITEX 2023