Evropska komisija od leta 2014 spremlja letni digitalni napredek držav članic in na osnovi parametrov pripravi vsakoletno poročilo, ki se letos imenuje Poročilo o digitalnem desetletju in vključuje analizo na evropski ravni za štiri področja digitalnega gospodarstva in družbe: digitalne kompetence, digitalna infrastruktura, digitalna preobrazba gospodarstva in zagotavljanje digitalnih javnih storitev, ki izhajajo iz programa politike »Pot v digitalno desetletje«.

Poročilo temelji večinoma na podatkih iz prve četrtine leta 2022, presečni datum za podatke povzete po Eurostatu je namreč 1. april 2022. Na spletni strani Evropske komisije je dostopen podrobnejši opis metodologije indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (v angleščini).

Digitalne kompetence

Iz poročila je razvidno, da so osnovne digitalne kompetence med prebivalci Slovenije nekoliko manj razširjene kot v povprečju v EU. Pri odstotku oseb z vsaj osnovnimi digitalnimi kompetencami se od leta 2022 položaj ni izboljšal, saj zaostajamo za evropskim povprečjem (Slovenija: 50 odstotkov; EU: 54 odstotkov). Tudi odstotek strokovnjakov iz informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) se ni zvišal in še vedno ostaja pod evropskim povprečjem (4,5 odstotka in 4,6 odstotka). Odstotek žensk strokovnjakinj v IKT se je povečal na 17,6 odstotka (2022: 17 odstotkov), a kljub temu ne dosega evropskega povprečja (18,9 odstotka).

Evropska komisija Sloveniji priporoča zvišanje ravni osnovnih in naprednih digitalnih spretnosti, krepitev prepoznavanja potreb na trgu dela in dodatne ukrepe na področju izpopolnjevanja in usposabljanja.

Več lahko preberete na tej povezavi.

Tečaji za odrasle Prejšnji prispevek

Neformalna izobraževanja za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023

Seeds for the future Naslednji prispevek

Seeds for the Future 2023 Slovenija