Orodje omogoča oceno stanja kompetenc in veščin za 7 poslovnih vlog, ki predstavljajo gonilne sile digitalne preobrazbe v podjetjih:
projektni vodja, vodja proizvodnje, vodja prodaje, vodja HR, CMO, CDO, CEO.

  • Podjetje/posameznik najprej izbere poslovno vlogo in opravi "samooceno" glede na kompetence, ki se pričakujejo za posamezno poslovno vlogo.
  • Na podlagi samoocene orodje ustvari učni načrt za naslednjih 5 let (za posamezno poslovno vlogo).
  • Učni načrt temelji na rezultatih samoocene digitalnih kompetenc in veščin. Merili za učni načrt sta rezultat ocene in ustreznost kompetence za posamezno poslovno vlogo.
  • Po rešitvi vprašanj se načrt usposabljanja (za naslednjih 5 let) izvozi posameznikom v formatu pdf – načrt vključuje oceno, časovni razpored in opise kompetenc.
  • Orodje je brezplačno.

NA ORODJE

Predstavitev strategije Prejšnji prispevek

Predstavitev strategije Digitalna Slovenija 2030

Smart industry industria flat line 4 0 Naslednji prispevek

Kako izgleda uspešna digitalna preobrazba slovenskega podjetja?