Zbrane je najprej nagovorila ministrica za digitalno preobrazbo, dr. Emilija Stojmenova Duh, ki se je zahvalila vsem deležnikom, ki so sodelovali pri nastajanju tega krovnega strateškega dokumenta, in poudarila, da strategija naslavlja vse segmente ter ne gre v podrobnosti, saj bodo te sestavni del ostalih dokumentov, ki ji bodo sledili. Jeseni bo na primer pripravljen akcijski načrt z natančno potjo, kako bomo prišli do cilja (pot, cilji, ukrepi za dosego teh ciljev, kaj bomo izvedli in kako, koliko ljudi bo delalo in koliko denarja bo namenjenega). Dodala je, da so v strategiji zelo konkretni kazalniki na posameznih področjih, ki so usklajeni s tistimi na evropskem nivoju, a strategija odraža tudi specifike, značilne za Slovenijo.

Mojca Štruc z Ministrstva za digitalno preobrazbo je poudarila, da je digitalna preobrazba izjemno pomembna za vse, zato je ključno, da različni deležniki dobro sodelujejo med seboj, da je edina pot k digitalni preobrazbi skupna pot.

Ustanovljen bo Strateški svet za digitalno preobrazbo, posvetovalno telo, ki ga bodo sestavljali ministri vseh ministrstev, predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij, raziskovalne in akademske sfere ter lokalnih skupnosti. Predsedovala mu bo ministrica za digitalno preobrazbo.

Strategija predvideva tudi ustanovitev Medresorske delovne skupine za projekte digitalne preobrazbe, ki bo imela pregled nad tem, kaj se dogaja na področju digitalne preobrazbe. Vodil jo bo sekretar z Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Nad vsem, kar se dogaja na področju digitalne preobrazbe, bo bdela Evropska komisija. Svet Evropske unije je sprejel program politike Pot v digitalno desetletje do leta 2030, ki zagotavlja, da EU izpolnjuje svoje cilje za digitalno preobrazbo v skladu z vrednotami EU. Ta program zavezuje države članice, da pripravijo akcijski načrt, torej tudi pot, po kateri bo Slovenija prišla do zastavljenih ciljev (finančna sredstva, ljudi, ki bodo delali na teh ukrepih, itd.).

Namen strategije: Začrtati razvoj, krepitev in spodbujanje digitalne preobrazbe v Sloveniji do leta 2030.

Vizija: Kakšno Slovenijo želimo na področju digitalizacije leta 2030: Z digitalno preobrazbo izboljšati kakovost življenja vseh prebivalcev na kakovosten in trajnosten način.

Krovni cilj strategije: Spodbuj​​anje digitalne preobrazbe v vseh segmentih (družba, gospodarstvo ...)

Sledile so predstavitve 6 ključnih področij strategije:

Elektronske komunikacije, Digitalne kompetence in vključenost, Digitalna preobrazba gospodarstva, Pot v pametno družbo 5.0, Strategija digitalnih javnih storitev, Kibernetska varnost.

Dogodek se je zaključil z okroglo mizo, ki se je razvila v zanimivo razpravo tudi med publiko.

Digitalna Slovenija 2030

Enisa logo png Prejšnji prispevek

Orodje za oceno zrelosti kibernetske varnosti za MSP-je

Orodje kompetence1 2 Naslednji prispevek

Ocenite svoje digitalne kompetence in znanja!