DIH Slovenije je skladno z dogovorom in pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) pripravil prenovljen Katalog strokovnjakov. Z dnem 10. 06. 2020 je tako izvajalcem ponovno omogočen vpis v katalog in sicer preko Nove registracijske platforme (velja za oba kataloga - tako za Katalog strokovnjakov kot tudi za Katalog usposabljanj):

NOV Katalog strokovnjakov 2 - VPIS


Z 10. 06. 2020 in s tem odprtjem novega kataloga pa se spreminjajo tudi pogoji in način vpisa, ki so podrobno opisani v priloženih pozivih:

Vsi že vpisani izvajalci v obstoječih katalogih bodo pozavni, da do 30. 09. 2020 izvedejo vpis v Prenovljen katalog, po novih pogojih vpisa. Z dnem 30. 09. 2020 se namreč Katalog strokovnjakov in Katalog usposabljanj (verzija 1.0.), ki sta bila v uporabi pred prenovo, zapirata, s tem pa bodo s 30. 09. 2020 izbrisani tudi vsi dosedanji vpisi izvajalcev. Ko izvajalec usprešno izvede vpis v prenovljen katalog, se izbriše vpis v katalogu pred prenovo.

Naročniki bodo lahko do 30.9.2020 izbirali izvajalce tako iz katalogov pred (verzija 1.0.) in po prenovi (verzija 2.0.), od 30.9.2020 naprej pa samo iz prenovljenega kataloga (verzija 2.0.). Ko izvajalec uspešno izvede vpis v prenovljen Katalog strokovnjakov je vpis v katalogih pred prenovo izbrisan. Preko registracijske platforme pa lahko izvajalci potrjen vpis kadarkoli spremenijo oz. dopolnijo. Sprememba podatkov v katalogih pred prenovo (verzija 1.0.) z odprtjem prenovljenih katalogov ni več mogoča.

V primeru, da bo vloga pravne osebe za vpis v katalog zavrnjena, lahko pravna oseba ponovno odda vlogo po preteku 30 dni.

DIH Slovenije si pridružuje pravico, da v primeru treh (3) negativno ocenjenih izdelkov ali pritožb strank nad izvajalcem, izvajalca izključi iz Kataloga strokovnjakov.

DIH Slovenije si pridržuje pravico, da pred vpisom izvajalca v katalog preveri predložene reference. Prav tako si DIH Slovenije pridržuje pravico, da posreduje predložene reference v pregled zunanjim ocenjevalcem usposobljenim za preverbo referenc. Vpis pravne osebe v katalog je brezplačen. DIH Slovenije bo kataloga sproti posodabljal. Obravnava vpisa posameznega svetovalnega podjetja bo trajala največ 20 delovnih dni[1].

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo preko e- pošte: info@dihslovenia.si oz. telefona v času uradnih ur, vsak delovni dan med 10:00 in 11:00 na 040 606 710.

Ekipa DIH Slovenije

[1] Postopek vpisa se lahko v primeru zahteve za dopolnitev podatkov podaljša.

Dihamo digi Prejšnji prispevek

Dihamo že skoraj digitalno

Dih digitalisation Naslednji prispevek

Slovenija po stopnji digitaliziranosti na 16. mestu med 28 državami članicami EU