Slovenska turistična organizacija je pripravila javno naročilo za implementacijsko fazo reformnega dela nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki sledi prototipni fazi projekta. Nacionalno informacijsko središče predstavlja ključni in najobsežnejši ukrep Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026 ter osrednje orodje za doseganje in spremljanje ciljev Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028. Središče bo omogočalo merjenje okoljskih, družbenih in ekonomskih učinkov turizma ter podatkovno podprto odločanje za učinkovit trajnostni razvoj, upravljanje in trženje slovenske turistične ponudbe.

V prototipni fazi vzpostavitve Nacionalnega informacijskega središča, ki je potekala štiri mesece, sta bili skozi visoko interaktiven proces z deležniki na področju turizma pripravljeni arhitekturna in vsebinska zasnova središča. Sledi implementacijska faza reformnega dela NOO, ki bo skladno z mejniki NOO izvedena do konca leta 2025 in v kateri bodo pripravljene vsebine nadgrajene in tehnično izvedene.

Zaradi kompleksnosti javnega naročila bodo pri izvedbi sodelovali strokovnjaki z več področij: razvijalec specializiran za prikazni del (Front-end Developer), razvijalec specializiran za strežniški del (Back-end Developer), funkcionalni arhitekt IT rešitev, podatkovni analitik in oblikovalec.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 450.000 evrov brez DDV.

Ponudniki morajo ponudbe do 6. novembra 2023 do 10. ure predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Sredstva za predmetno javno naročilo so zagotovljena v okviru potrjenega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen z izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 1. 7. 2021, ki je bil sprejet na podlagi 20. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter podrobnejšimi pojasnili področij/komponent/reform in naložb v odobrenem Načrtu za okrevanje in odpornost, financirana s strani Evropske unije - NextGeneration EU.

Javno naročilo

Posvet 2 Prejšnji prispevek

Uvedba samostojnega predmeta informatike in računalništva v šole je kritična nuja

Guy girl are sitting table african girl computer science class kids playing computer games Naslednji prispevek

Objavljen 2. rok Javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih