Javni razpis je usmerjen v programe usposabljanj za otroke in mlade ter sofinanciranje aktivnosti na področjih, ki so razdeljena v tri sklope.


SKLOP A: IKT vsebine za dekleta in ženske:
Namen: ustvariti ustrezno podporno in vključujoče okolje, ki spodbuja raziskovanje ter stremi k ustvarjanju vključujoče in enakopravne družbe ter večje odločanje deklet in žensk za študijsko oz. karierno pot na področju IKT.

SKLOP B: Napredne digitalne tehnologije
Namen: otrokom in mladim zagotoviti priložnosti za spoznavanje in učenje o naprednih digitalnih tehnologijah (umetna inteligenca, tehnologija veriženja blokov, podatkovna analitika in velepodatki, internet stvari, obogatena resničnost, navidezna resničnost, 3D tiskanje, kvantno računalništvo, računalništvo na robu, robotika in avtomatizacija, biometrija, računalništvo v oblaku, avtonomna vozila, tehnologija 5G).

SKLOP C: Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih 
Namen: podpora najrazličnejšim dejavnostim za otroke in mlade, ki so zanimive, vključujoče, vsebinsko ustrezne glede na pogoje razpisa ter omogočajo praktično učenje in s tem razvoj digitalnih kompetenc otrok in mladih. Ključno je, da so aktivnosti vezane na dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih, promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, digitalno preobrazbo ter digitalne tehnologije in storitve.

Programi, ki bodo sofinancirani z javnim razpisom, se izvajajo v obliki neformalnih usposabljanj, kot so tečaji, delavnice, učni tabori in druge oblike dela z mladimi. Bistven element usposabljanj je preplet teoretičnih in praktičnih vidikov, katerega namen je v dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih.

ROK ZA PRIJAVO je od 2. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12. ure (drugi rok)

Prijave na razpis sprejemajo v elektronski ali v fizični obliki. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno ministrstva ali na elektronski naslov jrmladi.mdp@gov.si.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo za potencialne prijavitelje v ponedeljek, 9. oktobra 2023, in sredo, 18. oktobra 2023, organiziralo informativna dneva, kjer bo javni razpis podrobneje predstavljen.


Več informacij

Informativna dneva

Posvet 2 Prejšnji prispevek

Uvedba samostojnega predmeta informatike in računalništva v šole je kritična nuja

Okrevanje in odpornost Naslednji prispevek

Objavljeno je javno naročilo za izdelavo Nacionalnega turističnega informacijskega središča