Predzadnji mesec delovanja osrednjega gospodarskega projekta v času predsedovanja Slovenije Svetu EU – Digitalnega središča Slovenije, je namenjen digitalizaciji, enemu izmed ključnih stebrov napredka Slovenije. Letošnje leto je bilo za digitalno preobrazbo Slovenije še posebej pomembno in tudi zahtevno. Izredne epidemiološke razmere se odražajo v množični uporabi virtualnih okolij zlasti za izobraževanje in delo, leto pa je zaznamovalo tudi veliko zakonskih sprememb na evropski in lokalni ravni ter razvoj podpornih mehanizmov in financiranj digitalizacije.

V vseh aktivnostih digitalne transformacije države, regije in EU, je zelo aktivna Slovenska digitalna koalicija. Ta po besedah predsednika Slovenske digitalne koalicije in podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije Igorja Zorka povezuje vse deležnike družbe na področju digitalizacije. ”Vedno smo skušali zastopati primarno interese digitalne družbe in vzporedno tudi drugih digitalnih področij kot so Regulativa in okolje, Kompetence in izobraževanje, poslovno okolje in digitalna delovna mesta,” je pojasnil Zorko.

V Slovenski digitalni koaliciji so v tem letu sodelovali pri komentiranju predlogov zakonodaje, spodbujali ustanovitev službe vlade za digitalno transformacijo, izvajanje predlogov projektov za digitalno družbo in lokalnih skupnosti, opozarjali na odziv države v času Covid-19 na področju regulative in konkretnih ukrepov.

Kot je še povedal predsednik Slovenske digitalne koalicije Igor Zorko, je bilo letošnje leto, leto predsedovanja Slovenije Svetu EU, s poudarkom številnih usklajevanjih EU digitalne regulative, kar bo imelo velik vpliv na digitalni razvoj EU in Slovenije. V letu 2021 je bilo tudi veliko načrtovanja in priprave projektov, kar pomeni, da se pripravljajo strategije digitalne Slovenije, Digitalizacije zdravstva, Digitalizacije javne uprave ter oblikujejo projekti ki bodo financirani s strani EU NOO, kohezije in državnega proračuna za obdobje naslednjih nekaj let. Zaradi korona krize pa se je zgodila hitra nenadzorovana digitalna transformacija v slovenski družbi na področju načina življenja, zdravljenja, izobraževanja, dela in poslovanja.

Na forumu so spregovorili predstavniki Vlade RS in Evropske komisije ter deležniki Slovenske digitalne koalicije. Posebna pozornost je bila posvečena pridobivanju digitalnih kompetenc in usklajevanju in sprejemanju regulatornih uredb ter direktiv na ravni Evropske unije.

Deležniki Slovenske digitalne koalicije so na forumu oblikovali naslednja sporočila:

  1. Vse slovenske deležnike od vlade naprej pozivajo k vključevanju, odprtemu dialogu k aktivnemu sodelovanju pri vzpostavitvi stalnega dialoga in sodelovanja na področju regulative, učinkov projektov in splošne digitalne preobrazbe Slovenije.
  2. Nujno je odločno podpreti digitalizacijo podjetij v prihodnjem obdobju kohezijskih sredstev 2021 do 2027, da bi dvignili produktivnost podjetij, plače zaposlenih in blaginjo Slovenije ter vseh njenih prebivalcev.
  3. Nujna je takojšnja prenova izobraževalnega sistema z uvedbo obveznega predmeta računalništvo in informatika v formalne programe izobraževanja osnovne in srednje šole ter povečanje programov in vpisa na univerzitetnem nivoju za digitalne poklice.
  4. Vse deležnike z vseh področjih družbe pozivajo, naj vzpostavljajo partnerstva v Sloveniji in izven na področju digitalizacije ter se prijavljajo na javne razpise, ki jih Slovenija in Evropska komisija (finančna perspektiva 2021 – 2027) ter drugi pripravljajo na področju dviga digitalizacije družbe, še posebej tistih, ki bodo zagotovila nova digitalna delovna mesta.
  5. Podpirajo vlaganja in nadaljevanje aktivnosti digitalizacije lokalnih skupnosti in javnega sektorja, s poudarkom na dodani vrednosti in reševanja izzivov državljanov (ang. user centric – bottom-up approach).
  6. Predlagajo, da se še več finančnih virov in programov nameni za digitalizacijo in digitalno transformacijo gospodarstva, posebej malih in srednje velikih podjetij, ter povezovanja javne uprave in gospodarstva, z namenom poenostavitve poslovanja in večje učinkovitosti ter posledično produktivnosti gospodarstva.
  7. Političnim strankam in državnim institucijam predlagajo umestitev digitalizacije kot zelo pomembne strateške usmeritve in umestitev v načrte dela, projektov in razvoja.
  8. Podpora projektom za vključevanje ranljivih družbenih skupin s posebnim pristopom za nerazvita ruralna okolja.
Prejšnji prispevek

Razpis za prosto delovno mesto: Asistent vodje projektov (M/Ž)

Krka dss 1 1536x864 Naslednji prispevek

Krka - tehnologija in znanje za dostopno zdravljenje