Napredek sodobne družbe vključuje tudi potrebo po vsem dostopnih zdravilih in zdravljenju, zato so ključni del njene ponudbe zdravila na recept, ki lajšajo najpogostejše bolezni sodobnega časa. Prisotna je na generičnih farmacevtskih trgih zahodne, vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope, vse bolj pa tudi na čezmorskih trgih – predvsem na Srednjem in Daljnem vzhodu, v Afriki, Srednji Ameriki in na Kitajskem.

Začetek in cilj vseh Krkinih dejavnosti so bolniki, ki jim omogoča, da ohranjajo in krepijo svoje zdravje. Z zdravili, ki jih Krka trži pod lastnimi blagovnimi znamkami, se vsak dan zdravi 50 milijonov ljudi v več kot 70 državah.

Krka d.d. v Digitalnem središču Slovenije

V sodobnih in tehnološko dovršenih proizvodnih obratih v Sloveniji, na Hrvaškem, Poljskem, v Ruski federaciji in Nemčiji proizvede 17 milijard tablet in kapsul na leto. Z digitalizacijo ter visokoavtomatizirano in računalniško vodeno proizvodnjo zagotavlja visoko raven kakovosti ter izboljšuje stroškovno učinkovitost in odzivnost poslovnega procesa. Vertikalna integracija ji omogoča visoko stopnjo inovativnosti in zagotavlja kakovost celotnega procesa – od razvoja zdravilne učinkovine, farmacevtske oblike in analiznih metod do proizvodnje, pakiranja, distribucije in trženja.

V času globalne konkurence je poslovanje brez učinkovite in vsestranske informacijske podpore nepredstavljivo. Še posebno velja to za podjetja, kot je Krka, saj sta hitrost pretoka in kakovost informacij pomembna predpogoja za poslovno uspešnost. Digitalizirali so vse poslovne funkcije: od proizvodnih, logističnih in razvojno-raziskovalnih procesov do kadrovskih, prodajnih, marketinških in drugih dejavnostih. Posebej velja izpostaviti proizvodno/logistične procese in razvojno-raziskovalno dejavnost, kjer uporabljajo tudi digitalna orodja za načrtovanje poskusov in vrednotenje pridobljenih podatkov ter tehnike za spremljanje procesov v realnem času. Krkini izdelki so razviti, izdelani in ovrednoteni z najnovejšo opremo in tehnologijo.

V proizvodnjo farmacevtskih izdelkov vpeljujejo 4.0 visokotehnološke rešitve. Pomemben del proizvodnih zmogljivosti predstavlja konec leta 2015 odprti obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, imenovan Notol 2, z najsodobnejšo tehnologijo, visoko stopnjo digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije, podprto z naprednimi računalniškimi sistemi, za kar so prejeli naziv tovarna leta 2018 – za najboljše industrijsko podjetje v Sloveniji.

S takšnim pristopom utrjujejo njihovo konkurenčno prednost na zahtevnih svetovnih trgih, zagotavljajo visoko kakovost njihovih izdelkov, zaščito in varnost zaposlenih, visoko fleksibilnost, ki se kaže predvsem v prilagajanju zahtevam velikega števila trgov s široko ponudbo njihovih izdelkov.

Krka d.d. v Digitalnem središču Slovenije

V takšni ali drugačni obliki so v Krkinih poslovnih in proizvodnih procesih prisotni vsi elementi, ki jih danes razumemo pod nazivom Industrija 4.0. V proizvodnem procesu imajo najpogosteje uporabljene procese avtomatizacije, digitalizacije, umetne inteligence, robote, uporabo »big data« za analize odločanja in optimizacije procesov ter za predvidevanja prihodnjih dogodkov. Stroji, ki jih imamo v najnovejši tovarni, so medsebojno povezani tako, da se zavedajo svoje okolice (horizontalna integracija), hkrati pa so povezani z višje ležečimi informacijskimi sistemi (npr. MES, centralno skladišče podatkov, dokumentacijski sistem) v tako imenovano vertikalno integracijo.

Na takšen način zagotavljajo popolno avtomatizirano izvajanje nekaterih glavnih procesov, hkrati pa poslovanje poteka brezpapirno, kar v veliki meri izloča vpliv človeškega faktorja. Digitalizacijo pa uvajajo tudi na druga področja, kot so denimo kadrovsko področje, kjer se spremembe zaradi odpiranja novih komunikacijskih poti dogajajo skokovito, marketinško področje, kjer uvajajo nove tehnologije, kot tudi na področje vodenja in ne nazadnje tudi sprejemanja odločitev. Vsekakor je koncept industrije 4.0 tisti, ki je za konkurenčnost na svetovnem trgu nujen.

Se želite povezati s predstavniki družbe Krka? Več informacij in kontakt najdete TUKAJ.

DSS 4 Forum Slovenske Digitalne Koalicije foto Jan Cermelj 001 1 Prejšnji prispevek

Nova digitalna zgodba Slovenije v digitalni Evropi

Pristop evinjeta press 01122021 008 1536x1025 Naslednji prispevek

E-vinjeta je zaživela v Digitalnem središču Slovenije