Analiza študijskih programov je pokazala, da imamo v Sloveniji slabo četrtino študijskih programov (24,7 %), ki izobražujejo digitalne profile. Število diplomantov programov, ki vodijo v digitalne profile, se sicer povečuje, a je zaznati precejšen osip študentov, saj je v posameznem študijskem letu diplomantov več kot 50 % manj od novo vpisanih v te programe.

Analiza vzorca organizacij, ki so sodelovale v raziskavi v letih 2021, 2022 in 2023, ponudi vpogled v trenutno stanje zaposlenih digitalnih profilov ter napoved dodatno potrebnih delovnih mest digitalnih profilov v naslednjem in naslednjih petih letih. Kot so pokazale analize, bodo potrebe po digitalnih profilih v naslednjih letih naraščale, česar se organizacije skozi leta vse bolj zavedajo. V letu 2021 je 37 % sodelujočih organizacij ocenilo 50 do 100 % povečanje potreb po IKT strokovnjakih ali drugih digitalnih profilih v njihovem podjetju v naslednjih petih letih. Napoved se je v letu 2022 še povečala na dobrih 47 % ter v letu 2023 še na dobrih 54 %, kar zagotovo nakazuje izjemno pozitiven trend.

Trenutno so v povprečju najbolj zastopani profili:

  • strokovnjak za umetno inteligenco in strojno učenje (ang. AI and machine learning specialist),
  • vodja projektov (ang. project manager),
  • grafični oblikovalec (ang. graphic designer),
  • razvijalec (ang. developer),
  • lastnik produktov (ang. product owner).

Nadalje bodo ti profili, sodeč po napovedih, ostali med najbolj zastopanimi v naslednjem in v naslednjih petih letih.

Za povečanje števila zaposlenih s področja IKT bo potrebnega še veliko prizadevanja. Velik del aktivnosti predstavljajo študijski programi in pričakovali bi, da se s tem, ko podjetja intenzivno iščejo kadre s področja IKT, povečuje tudi interes mladih za vpis v tovrstne študije. Ugotavljamo, da je treba področje budno spremljati in vlagati moči v večanje ozaveščenosti o nujnosti povečevanja digitalnih veščin. Z izvajanjem podobnih raziskav bi bilo mogoče oblikovati predloge za ukrepe, ki bi pripomogli k povečanju priliva kadrov na področju digitalnih poklicev v prihodnjih letih.

Celotni poročili sta na voljo spodaj.

Poročilo pregleda študijskih programov

Napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov

Vavčerji foto 3 Prejšnji prispevek

Digitalni vavčerji in katalog strokovnjakov DIHS

Sodelovanje prenos znanja 1280x500 Naslednji prispevek

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS) in platforma SeniorDela: Sodelovanje za krepitev medgeneracijskega povezovanja na trgu dela