Inovacijska uspešnost EU se še naprej povečuje enakomerno, z naraščajočim zbliževanjem med državami EU. V povprečju se je inovacijska uspešnost EU od leta 2012 povečala za 8,9%. Uspešnost se je od leta 2012 povečala v 24 državah EU, največ pa v Litvi, na Malti, v Latviji, na Portugalskem in v Grčiji. Švedska je še naprej vodilna v EU na področju inovacij, sledijo ji Finska, Danska in Nizozemska.

Na svetovni ravni je EU že drugič presegla ZDA. EU ima še naprej prednost pred Združenimi državami, Kitajsko, Brazilijo, Rusijo, Južno Afriko in Indijo. Od leta 2012 se je razlika v uspešnosti EU z Južno Korejo, Avstralijo in Japonsko povečala, medtem ko se je prednost EU v primerjavi z ZDA, Kitajsko, Brazilijo, Rusijo in Južno Afriko zmanjšala.

Kakšno je stanje inovacij v Sloveniji?

Slovenija je zmerna inovatorka. Zmogljivost Slovenije glede na povprečje EU od leta 2012 upada, sam upad pa gre pripisati nižjemu številu novih doktorantov in nižji uporabi podatkov CIS.

Povezave, človeški viri in naložbe podjetij so najmočnejše razsežnosti inovacij v Sloveniji. Slovenija prav tako dosega visoke rezultate pri mednarodnih znanstvenih publikacijah, javno-zasebnih so-publikacijah, sodelovanju inovativnih MSP z drugimi in podjetji, ki izvajajo izobraževanje na področju IKT.

Finance in podpora, vplivi na prodajo in inovatorji so najšibkejša inovacijska razsežnost Slovenije. Kazalniki z nizko oceno vključujejo izdatke tveganega kapitala in izvoz znanstveno intenzivnih storitev, tujih doktorantov in razvoj aplikacij.

Celotno poročilo je na voljo tukaj.

Poročilo o stanju inovacij v Sloveniji je na voljo tukaj.

Slike: Evropska komisija

Okrogla miza Go Digital Prejšnji prispevek

2. dan konference GoDigital v znamenju digitalnih kompetenc

Eksperimentalna okolja Naslednji prispevek

Postanite del nacionalne platforme povezanih eksperimentalnih okolij