Namen javnega poziva je oblikovati seznam ocenjevalcev, ki bodo ocenjevali že končane izdelke podjetij, ki so kandidirala na javnem razpisu za enega izmed štirih vavčerjev na temo dviga digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, priprave digitalne strategije ter kibernetske varnosti. V okviru razpisa iščemo do 10 ocenjevalcev za posamezno področje.

Na seznam ocenjevalcev se lahko uvrstijo osebe, ki izkazujejo ustrezne neposredne izkušnje in spodaj zahtevane kompetence za ocenjevanje že končanih izdelkov podjetij v okviru izbranega vavčerja. Ocenjevalec lahko, v primeru izpolnjevanja pogojev, kandidira za ocenjevanje različnih končnih izdelkov v okviru razpisanih vavčerjev.

Ocenjevanje se nanaša na končne izdelke spodnjih štirih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada:

Ocenjuje se spletna stran, spletna trgovina, mobilna aplikacija, rezervacijska platforma.

Ocenjuje se varnostno poročilo in tehnično poročilo s priporočili za odpravljanje napak (pri sistemskem varnostnem pregledu) oz. tehnično poročilo s primeri in tehnično poročilo o odpravljenih napakah (pri vdornem oz. penetracijskem testu).

Ocenjuje se prijavne vloge in izdelana digitalna strategija podjetja.

Ocenjujejo se digitalne kompetence za vpis v katalog usposabljanj.

Celotni javni poziv z jasno opredeljenimi pogoji za vpis v katalog najdete v pripetih dokumentih.

Razpisna dokumentacija:

6 Prejšnji prispevek

Digitalizacija bo ključna za konkurenčnost podjetij

Image 8 Naslednji prispevek

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc po novem omogoča tudi on-line usposabljanja