Facebook je skupaj s Simbiozo in Digital Inovation Hub Slovenija izdal slovensko različico programa »Get Digital«, ki šolam in družinam v Sloveniji omogoča dostop do orodij za ustvarjanje varnih, zdravih in spodbujevalnih digitalnih skupnosti. Eden izmed ukrepov preprečevanja širjenja Covid-19 je namreč pouk na daljavo, zaradi česar mladi vedno več časa preživijo na mobilnih telefonih in računalnikih. Ravno zato so vsebine programa »Get Digital«, do katerih lahko učitelji in učenci dostopajo doma in v šoli, izrednega pomena.

Predavanja in gradiva, ki jih ponuja program »Get Digital«, temeljijo na raziskavah in mladim pomagajo razviti spretnosti, ki jih potrebujejo, da postanejo odgovorni in samozavestni digitalni državljani. Vsebine so združene v pet sklopov, in sicer »Osnove«, »Počutje«, »Vključenost«, »Opolnomočenje« in »Priložnosti«, s pomočjo katerih mladi gradijo temeljne kompetence in spretnosti za varno navigacijo po digitalnem svetu.

Vsak sklop obsega na primer vnaprej pripravljene učne načrte, ki jih učitelji lahko uporabijo pri razlagi določene snovi. Staršem bodo na voljo ideje o tem, kako se z otroki pogovoriti o digitalni varnosti in kakšno besedišče naj pri tem uporabijo. Najstniki pa bodo zagotovo navdušeni nad zabavnimi vajami, s katerimi se bodo naučili, kako brskati po spletu in kako ustvariti spletne skupnosti.

V Sloveniji program podpira Simbioza, vodilna slovenska nevladna organizacija, specializirana za medijsko pismenost in razvoj digitalnih veščin vseh generacij. Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, socialno podjetje si v sodelovanju s številnimi partnerji prizadeva za krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja s poudarkom na učenju digitalnih veščin in kompetenc za vse starostne skupine. Z izvedbo različnih delavnic in projektov krepijo računalniško in digitalno pismenost ter s pridobivanjem znanj za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije dvigujejo raven komunikacijskih spretnosti uporabnikov, mlajših in starejših, tako v njihovem vsakdanjem življenju kot na delovnem mestu ali v šoli. Poleg delovanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni pa že vrsto let sodelujejo tudi v različnih mednarodnih projektih, ki potekajo v evropskem prostoru in širše.

“Digitalni svet nas spremlja na vsakem koraku, zato je razvoj digitalnih veščin nujnost, ki posameznikom omogoča, da lahko sledijo napredku informacijsko-komunikacijske tehnologije. Program »Get digital« je tisto, kar omogoča, da bodo naši otroci na spletu varno in ustrezno opremljeni z znanjem, ki je nujno potreben v današnji digitalizirani družbi. V sodelovanju z odličnimi izobraževalnimi institucijami po svetu je nastal program, ki tako staršem kot učiteljem pomaga, da na inovativen in otrokom razumljiv način bogatijo njihove kompetence.” – Katja Pleško, direktorica Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, socialno podjetje

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, drugi partner programa, je specializiran za digitalno preobrazbo in razvoj digitalnih veščin. Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije digitalno preobrazbo omogoča po načelu “vse na enem mestu” v Sloveniji in širše. Ozavešča in zagotavlja storitve za dvig digitalnih kompetenc, izmenjavo izkušenj na področju digitalizacije in primerov dobrih praks na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.

Krepitev digitalnih kompetenc je eden izmed ključnih izzivov, ki se jih lotevamo na Zavodu digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. Izkušnja s pandemijo je jasno izpostavila pomen digitalizacije, s tem pa digitalne kompetence kot ključne za normalno delovanje v vedno bolj digitalni družbi. Ob tem pa se velikokrat pozablja na krepitev digitalnih kompetenc ravno pri najmlajših uporabnikih, zato smo z velikim veseljem pristopili k pobudi »Get digital«, saj lahko le s takšnimi pobudami dosežemo, da najmlajšim uporabnikom spleta zagotovimo varno in kakovostno uporabo spletnih vsebin. Katja Mohar Bastar, direktorica Zavoda digitalno inovacijsko stičišče Slovenije

– Ker smo zaradi pandemija bolj kot kdaj koli prej naša življenja preselili na splet, je nujno, da najmlajšim uporabnikom zagotovimo znanje in spretnosti, da bodo splet lahko uporabljali v svojo najboljšo korist, ob enem pa bodo znali prepoznati in se izogniti nevarnostim, ki prežijo na spletu. Sodelovali smo z nekaterimi najboljšimi strokovnjaki in organizacijami po vsem svetu, da bi razvili vire, ki niso le izobraževalni, temveč tudi zabavni. Močno upam, da bo program pozitivno vplival na varnost in kakovost časa, ki ga mladi preživijo na spletu.

doda Eva Ivančič, direktorica javne politike CEE, Facebook

Brezplačne izobraževalne vsebine za predavatelje so povzete po gradivih, ki so jih pod licenco Creative Commons izdali in pripravili strokovnjaki ekipe Youth and Media z raziskovalnega centra za internet in družbo Berkman Klein Univerze Harvard, znanstvenega centra The Greater Good Science Center Univerze Kalifornije, Berkeley, in ekipa iz organizacije Teaching Tolerance. Drugi partnerji, ki so sodelovali pri pripravi vsebin, pa so Center za čustveno inteligenco Yale, organizacija Net Family News, izobraževalna fundacija Micro:bit Educational Foundation in študentsko gibanje Beyond Differences.

OBJAVA Z GOVORCI final logo Prejšnji prispevek

Priložnosti za digitalizacijo slovenskega gospodarstva v okviru nove finančne perspektive 2021-2027

DSS background Naslednji prispevek

Poziv mikro, malim in srednje velikim podjetjem za brezplačno sodelovanje na predstavitvenem delu Digitalnega središča Slovenije – Tehnologija za ljudi v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije