Spoštovani,

obveščamo vas, da se je sodelovanje med Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije (DIHS) in platformo SeniorDela uradno začelo 1. decembra 2023 s podpisom pogodbe med obema partnerjema. Sodelovanje je zasnovano z namenom krepitve medgeneracijskega povezovanja na trgu dela in povezovanja izkušenj starejših kadrov s svežino in energijo mlajših generacij.

Platforma SeniorDela, inovativna rešitev za povezovanje aktivnih starejših posameznikov s podjetji in fizičnimi osebami, omogoča okrepitev ekip z izkušenimi in zanesljivimi delavci za začasno ali občasno delo. Hkrati spodbuja mentorstvo in služi kot zgled mladim iskalcem znanja, ob tem pa zagotavlja tudi fleksibilnost kadra.

Poslanstvo platforme SeniorDela presega le združevanje generacij. Cilj partnerstva je povezovati drznost in nove ideje mladih z dragocenimi izkušnjami starejših posameznikov ter tako krepiti medgeneracijsko sodelovanje na trgu dela. Hkrati si prizadevamo aktivno odpravljati stereotipe o starejših delavcih, omogočiti nadaljnje vključevanje seniorjev v družbo ter prek medgeneracijskega sodelovanja nuditi podporo družinam in posameznikom. Platforma SeniorDela želi postati logična izbira pri iskanju in ponujanju začasnega in izkušenega kadra v regiji.

Prednosti za podjetja, ki zaposlijo starejše, so številne. Poleg okrepitve ekipe in fleksibilnosti kadra podjetje pridobi priložnost prispevanja k medgeneracijskemu sodelovanju in pridobi naziv "Starosti prijazen zaposlovalec".

Fotka 2022 Prejšnji prispevek

Katere študijske programe, ki izobražujejo za digitalne profile, imamo v Sloveniji & kakšne so potrebe slovenskih podjetij po digitalnih profilih?

Digitalno pravo Naslednji prispevek

Ali poznate digitalno pravo za podjetja?