Zbrali smo odzive podjetij, kaj so pridobila z uspešno izvedbo projektov:


1. KIBERNETSKA VARNOST

"Zaposleni so bolj previdni pri uporabi digitalnih medijev."

"Sprememba miselnosti zaposlenih."

"Manjša možnost vdora."

"Večje zavedanje o kibernetskih pasteh."

"Večja varnost poslovanja."

"Odpravljanje odkritih težav."

"Izvedba določenih ukrepov za povečanje kibernetske varnosti."


2. DIGITALNI MARKETING

“Več kontaktov s strani zainteresiranih kupcev/strank.””

“Večja prepoznavnost, kredibilnost, profesionalnost.”

“Poenostavljeno poslovanje.”

“Zadovoljstvo strank s plačilnim sistemom.”

“Optimizacija in posodobitev postopkov.”

“Več zadovoljnih strank.”

“Stranke jih hitreje najdejo, večja prodaja prek spleta,

več rezervacij.”

“Lažje deljenje informacij o spletnih storitvah.”


3. DIGITALNA STRATEGIJA

“Odpiranje novih načinov poslovanja s kupci.”

“Povečan obisk, več strank.”

“Učinkovita organizacija in povečanje prometa.”

“Poenostavljena komunikacija in pregled nad poslovanjem,

dvig kakovosti.”

“Akcijski načrt je bil odlično vodilo, ki je podjetje prisililo v spremembe in večjo zavedanje zaposlenosti.”

“Višja stopnja računalniške pismenosti.”

“Odkritje kritičnih točk in prihranek časa.”

“Preglednost, hitrejša obdelava zahtevkov.”

“Izboljšanje produktivnosti, informatizacija procesov.”

“Racionalizacija poslovanja in izboljšanje konkurenčnosti.”

“Prodaja se je povišala za 10 %, kar je veliko več od pričakovanega.”

“Jasne smernice razvoja podjetja.”

“Spremembe v poslovnih procesih.”

“Boljša komunikacija pri iskanju rešitev.”

“Zaznavanje večje potrebe po digitalizaciji.”

“Povečanje učinkovitosti.”

“Izboljšan digitalni poslovni model.”

“Večja skrb za kibernetsko varnost.”

“Dojemanje digitalizacije kot nenehnega procesa, ki vseskozi prinaša pozitivne spremembe."


4. DIGITALNE KOMPETENCE

“Večja digitalna osveščenost zaposlenih.”

“Dvig nivoja znanja pri uporabi digitalnih orodij.”

“Nova znanja in njihova uporaba pri vsakdanjem delu.”

“Sprememba mišljenja.”

“Dojemanje novosti in zadovoljstvo zaposlenih.”


Odzivi podjetij so izredno pozitivni, želijo si, da bi bile podobne spodbude za MSP na voljo tudi v prihodnje. Vavčerski sistem je dal podjetjem finančni zagon za razvoj idej, zaradi katerega bodo z digitalizacijo nadaljevali tudi v prihodnje.

DIH Healthwise logo1 Prejšnji prispevek

Kako DIH HealthWise skrbi za slovensko digitalno zdravje?

Fotka 2022 Naslednji prispevek

Katere študijske programe, ki izobražujejo za digitalne profile, imamo v Sloveniji & kakšne so potrebe slovenskih podjetij po digitalnih profilih?