V okviru strategije digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030 sta v središče zasledovanja ciljev postavljena posameznik in okolje. Z ukrepi, ki jih na ministrstvu izvajajo, tako med drugim zasledujejo cilj, da bo leta 2030 vsaj osemdeset odstotkov ključnih javnih storitev, ki so dostopne digitalno, tudi opravljenih digitalno in da bo prav toliko uporabnikov javnih storitev uporabljalo digitalno identiteto.

Za dosego tega cilja bodo prebivalkam in prebivalcem omogočili nasvet ali pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev, in sicer tako, da bodo svetovalci na digi info točkah vsakemu na razumljiv način nudili svetovanje in uporabniško podporo s področja uporabe naslednjih digitalnih javnih storitev:

 • uporaba elektronske osebne izkaznice in s tem povezane mobilne aplikacije,
 • prijava v elektronske storitve in elektronsko podpisovanje,
 • dostop do informacij o delu državne uprave na portalu gov.si,
 • dostop do elektronskih storitev na portalu eUprava,
 • registracija in prijava v portal SPOT,
 • uporaba storitev eZdravja na portalu zVEM,
 • dostop do e-storitev ZPIZ,
 • uporaba državnega davčnega portala eDavki,
 • dostop do elektronske zemljiške knjige,
 • uporaba elektronskih vinjet na portalu DARS,
 • storitve z zvezi s študijem in štipendijami, storitve MKGP in UVHVVR, portal Volos in drugih.

V roku dveh mesecev bodo odprli 222 tako imenovanih Digi info točk, in sicer v vsaki občini v Sloveniji po eno in več v mestnih občinah Celje, Kranj, Koper, Maribor, Ljubljana. Digi info točke bodo delovale vsaj pet dni v tednu ob različnem času, vsaj 18 ur na teden. Prvih 62 Digi info točk bodo odprli v roku meseca dni od podpisa pogodbe, vse preostale pa v naslednjem mesecu. Digi info točke bodo delovale do konca prihodnjega leta.

Več informacij je na voljo na portalu GOV.SI.

Greene Prejšnji prispevek

GREENE 4.0 – Raziskava o zeleni proizvodnji

Kraftart MBP 2164 Naslednji prispevek

Konferenca ZaDIHajmo digitalno