DIH Slovenije omogoča digitalno transformacijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji in širše. Osvešča in zagotavlja storitve za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov dobrih praks na lokalni, regionalni in mednarodni ravni; predlaga vladi in omogoča dostop do podatkov za spodbujanje podjetništva. DIH Slovenije skupaj s ključnimi strateški partnerji, ki izhajajo iz specializacijske platforme S4 Grozd Pametne Tovarne, IKT horizontalna mreže (SRIP PMiS), industrije (člani zgoraj omenjenih pametnih tovarn, TECOS), Univerzami (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru) kot največja raziskovalna organizacija v Sloveniji, podporno okolje za MSP (Združenje za informatiko in telekomunikacije, Gospodarska zbornica Slovenije), Tehnološki park Ljubljana (povezovanje MSP in več raziskovalnih inštitutov za inovacije), Grozd Pametne tovarne, Lesarski grozd, IIBA Slovenija, DIH HPC izvaja operacijo DIE-DIHSLOVENIA-2019-2023.

Operacijo DIE-DIHSLOVENIA-2019-2023 delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih izvaja Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti oblikujemo uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevamo k: premagovanju ovir digitalne transformacije; dvigu indeksa digitalnega gospodarstva v Sloveniji; povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti; dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Javni poziv za vavčerje za digitalizacijo je objavil Slovenski podjetniški sklad.

Razpisani so štirje vavčerji, in sicer na temo digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, digitalne strategije ter kibernetske varnosti. DIH Slovenije je odgovoren za ocenjevanje že izdelanih končnih izdelkov.

Namen javnega poziva je oblikovati seznam ocenjevalcev, ki bodo ocenjevali že končane izdelke podjetij, ki so kandidirala na javnem razpisu za enega izmed štirih vavčerjev na temo dviga digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, priprave digitalne strategije ter kibernetske varnosti. V okviru razpisa iščemo do 10 ocenjevalcev za posamezno področje.

Na seznam ocenjevalcev se lahko uvrstijo osebe, ki izkazujejo ustrezne neposredne izkušnje in zahtevane kompetence za ocenjevanje že končanih izdelkov podjetij v okviru izbranega vavčerja. Ocenjevalec lahko, v primeru izpolnjevanja pogojev, kandidira za ocenjevanje različnih končnih izdelkov v okviru razpisanih vavčerjev.

Celotni poziv in prijavni obrazec najdete v pripetih dokumentih.

DSS 0001 kibernetska varnost Prejšnji prispevek

Teden javne in zasebne varnosti

DSS anketa o stanju digitalizacije foto Freepik Naslednji prispevek

Kakšno je stanje digitalizacije v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih (MSP)?