03. junij 09:00 - 00:00

Okoljski dan gospodarstva

03. junij 2022

09:00 - 00:00

Hotel Rikli, dvorana Sonce

Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled

Gospodarska zbornica Slovenije

https://okoljskidan.gzs.si/

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

21. okoljski dan gospodarstva

Okolje, narava, zeleni prehod, dvojni prehod, krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, trajnostni razvoj so izrazi, s katerimi se vse bolj pogosto srečujemo v gospodarstvu in tudi širši družbi, saj so neločljivo povezani z največjimi izzivi s katerimi se spopada človeštvo v novejši zgodovini.

Toda, kaj si v resnici predstavljamo, ko govorimo o okoljskih izzivih? Za nekatere vsi ti izrazi predstavljajo nekaj zelo podobnega, spet drugi si pod vsakim izrazom predstavljajo čisto določeno temo, tretji si pod temi izrazi predstavljajo preplet različnih področij, ki so neločljivo povezani in jih je treba obravnavati celovito.

Na GZS ocenjujemo, da bo tehnološki preboj, ki je potreben za dvojni zeleni prehod preoblikoval ne le gospodarstvo, ki bo moralo z inovativnimi tehnološkimi rešitvami biti pobudnik/nosilec sprememb, ampak celo družbo. Gotovo vsi segmenti družbe želimo isto, zdravo naravno okolje in trajnostni razvoj, nimamo pa istega pogleda in meril kaj to v resnici predstavlja.

Več o programu in brezplačna prijava

Informativni dan GZS Prejšnji prispevek

Informativni dan za JR za okrevanje in odpornost s pilotno demonstracijskimi projekti

Gils ICT new benner Naslednji prispevek

Dekleta & IKT