02. december 10:00 - 12:00

Observatorij 2021

02. december 2020

10:00 - 12:00

Spletni dogodek

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

Pogovorni dogodek Observatorij 2021 je ena od naših aktivnosti, ki je povezana s strokovnim organom Združenja Manager, Observatorijem, katerega glavno poslanstvo je vrednotenje gospodarskih gibanj in ekonomske politike Slovenije v evropskem kontekstu, krepitev zavedanja o soodvisnosti pri ustvarjanju družbenega napredka ter umeščanju dobrih managerskih praks v kontekst družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje. Letošnji Observatorij bo povezal vsakoletni namen dogodka s konkretnimi ukrepi akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti.

Osrednji del dogodka bo pogovor, na katerem bodo sodelovali predstavniki vlade, sindikatov, managerjev in stroke. Beseda bo tekla o pomenu družbenega dogovora, ki je ključen predpogoj, da se o ukrepih iz dokumenta, kot je akcijski načrt, zares lahko pogovarjamo. Izhodišči za razpravo boste dve predstavitvi:

- umestitev ukrepov iz akcijskega načrta v odnosu do aktualnih razmer s strani sokoordinatorice priprave načrta prof. dr. Polone Domadenik ter

- makroekonomski pogled na aktualna gibanja in učinke ukrepov akcijskega načrta s strani direktorice Urada vlade za makroekonomske analize in razvoj mag. Marijane Bednaš.

Program dogodka

10.00

Uvod predsednice ZM Medeje Lončar
10.07prof. dr. Polona Domadenik, sokoordinatorica priprave akcijskega načrta: Akcijski načrt v kontekstu aktualnih razmer
10.30mag. Marijana Bednaš, direktorica UMAR: Aktualna gospodarska gibanja in napovedi
Odmor
11:00

Omizje: Družbeni dogovor za večjo blaginjo

Sodelovali bodo:
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- prof. dr. Dušan Mramor, vodja Observatorija,
- Lidija Jerkič, predsednica ZSSS;
- Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS;
- dr. Ali Žerdin, novinar in sociolog, član Observatorija;
- Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve.

Moderatorka: Maja Derčar

Dan inovativnsti Prejšnji prispevek

Dan inovativnosti 2020

Digitalna disrupcija Naslednji prispevek

Digitalna disrupcija: vloga umetne inteligence