18. november 09:00 - 13:00

High-Level Forum – Turizem, digitalizacija in trajnostni razvoj za Črno morje

18. november 2021

09:00 - 13:00

DIH SLOVENIJA

DVORANA 1, Ulica Gledališča BTC 6 – Sever, 1000 Ljubljana

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

High-Level Forum – Turizem, digitalizacija in trajnostni razvoj za Črno morje. Evropska pot do:

  • Odporen in konkurenčen turistični ekosistem
  • Trajnostne turistične destinacije in storitve
  • Digitalizacija turizma

Forum predstavlja priložnosti in izzive soustvarjanja vizije trajnostnega, digitalnega prehoda k odpornemu turističnemu ekosistemu ob upoštevanju zelenega dogovora EU in digitalnega desetletja.

Ključni dejavnik uspeha je digitalizacija. Digitalizacija je gonilo odpornega, trajnostnega turizma v Evropi. Forum se bo osredotočil predvsem na podatke in kako jih je mogoče uporabiti za dosego tega cilja.

Skupaj se bomo lotili nekaterih ključnih izzivov:

  • Pomanjkanje izmenjave podatkov med igralci za podporo rešitev, ki podpirajo podatke.
  • Nizka stopnja digitalizacije turističnih destinacij.
  • Nezadostna baza znanja o turističnem ekosistemu (spremljanje, identifikacija podatkovnih virov, izkoriščanje podatkov).

Forum se promovira kot del projekta Turizem 4.0 za Črno morje (T4BS), ki ga financira ES preko Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Projekt želi omogočiti lokalnim turističnim deležnikom iz javnega in zasebnega sektorja, da povečajo svoje razumevanje trenutnih trendov digitalizacije, vzorcev turističnih tokov in vpliva obiskovalcev ter napovedujejo turistični vpliv strateških odločitev, ki temeljijo na podatkih. Cilj je spodbujati bolj trajnostni turizem v prihodnosti.

Širok nabor oblikovalcev politik na visoki ravni, podjetij, raziskovalcev in organizacij civilne družbe bo razpravljal o izzivih in priložnostih kot načinu za prepoznavanje poti za promocijo koncepta Turizem 4.0 v Črnem morju in širše.

80 Spletna Stran Biz Box Hack b 2 1536x836 Prejšnji prispevek

”bizBoxHack: Brezpapirno poslovanje za VSE!”

Go digital Naslednji prispevek

Konferenca GO DIGITAL 2021