16. marec 10:00 - 13:30

Hibridni informativni dan in mreženje za povezovanje v partnerstva za razpise: SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO - INVESTICIJE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH

16. marec 2022

10:00 - 13:30

Gospodarska zbornica Slovenije in B2Match platforma

Dimičeva 13, Ljubljana, (dvorana A)

GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije, IKT horizontalna mreža

https://gzs-matchmaking.b2match.io/
razpisi@gzs.si

O dogodku in prijave

Prijavi se na dogodek

Pridobili boste informacije o razpisih, slišali koristno predavanje o okoljskih vidikih RRI razpisa in izkoristili možnost mreženja v obliki 1:1 spletnih sestankov ter iskanje partnerjev za skupno prijavo na razpise.

Dogodek organizirajo Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije in IKT Horizontalna mreža in je namenjen predstavitvi Javnih razpisov in iskanju partnerjev v okviru spletne platforme. Namenjen je članom GZS in članom SRIP-ov:

  • Za razpis RRI: MSP in velika podjetja, ki se želijo skupaj v konzorciju prijaviti na razpis z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda.
  • Za razpis Investicije na manj razvitih območjih: mikro, mala in srednje velika podjetja iz manj razvitih območij.
  • Za razpis Investicije na obmejnih problemskih območjih: mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Vabljeni na brezplačni informativni dan javnega razpisa SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Poleg predstavitve javnega razpisa bodo podrobno predstavljena tudi merila za pridobitev zadostnega števila točk za uspešno prijavo. Novost tokratnega razpisa so konzorciji ter merila in pogoji s področja varovanja okolja, predvsem krožnega gospodarstva ter blažitve podnebnih sprememb, ki so ključna za uspešnost prijave in pridobitev sredstev, zaradi česar bodo del programa organizirane delavnice v te namene.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 45.000.000,00 EUR, kar pomeni, da je lahko podprtih vsaj 150 projektov.

V nadaljevanju bosta predstavljena tudi javna razpisa s področja investicij, in sicer Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih ter Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih.

Podrobnosti o javnih razpisih:

Dogodek bo potekal hibridno - v živo na Gospodarski zbornici Slovenije in on-line preko B2Match platforme, ki nudi edinstvene možnosti mreženja med podjetji pred, med in po samem dogodku. Delavnice bodo potekale samo v fizični obliki.

TUKAJ najdete navodila za uspešno sklicevanje spletnih sestankov. Platforma bo za sklicevanje spletnih sestankov in iskanje partnerjev odprta do konca marca.

Prijave zbiramo do 15. 3. 2022. Število udeležencev v dvorani je omejeno. Dogodek je brezplačen in je namenjen članom GZS in članom SRIP-ov.

Grow Slovenia with Google Prejšnji prispevek

Brezplačne delavnice Grow Slovenia with Google: Google oglaševanje – nadaljevalna delavnica

Expo business talk Naslednji prispevek

EXPO Business Talks