Vpis v Katalog strokovnjakov Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIH Slovenije)

DIH Slovenije je skladno z dogovorom in pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) pripravil Katalog strokovnjakov (v nadaljevanju: katalog). Vpis v katalog je omogočen prek Registracijske platforme (velja za oba kataloga – tako za Katalog strokovnjakov kot tudi za Katalog usposabljanj):

KATALOG STROKOVNJAKOV – VPIS

Vpis pravne osebe v katalog je brezplačen.


Pogoji in način vpisa so podrobno opisani v priloženih pozivih:


  • Prek registracijske platforme lahko izvajalci potrjen vpis kadarkoli spremenijo oz. dopolnijo.
  • V primeru, da bo vloga pravne osebe za vpis v katalog zavrnjena, lahko ta ponovno odda vlogo po preteku 30 dni.
  • DIH Slovenije si pridržuje pravico, da v primeru treh (3) negativno ocenjenih izdelkov ali pritožb strank nad izvajalcem izvajalca izključi iz kataloga.
  • DIH Slovenije si pridržuje pravico, da pred vpisom izvajalca v katalog preveri predložene reference. Prav tako si DIH Slovenije pridržuje pravico, da posreduje predložene reference v pregled zunanjim ocenjevalcem, usposobljenim za preverbo referenc.
  • DIH Slovenije bo katalog sproti posodabljal. Obravnava vpisa posameznega svetovalnega podjetja bo trajala največ 20 delovnih dni [1].

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo prek e-pošte: info@dihslovenia.si oz. telefona v času uradnih ur, vsak delovni dan med 10.00 in 13.00 na 040 606 710.

Ekipa DIH Slovenije

[1] Postopek vpisa se lahko v primeru zahteve za dopolnitev podatkov podaljša.