Kriteriji

Pri pregledu izdelka bomo upoštevali skladnost s smernicami, ki so bile veljavne v času pridobitve vašega vavčerja.

Lastna spletna ali mobilna aplikacija

  • Avtorske pravice nad spletno ali mobilno aplikacijo

Tehnična izvedba

  • Avtomatski pregled spletne ali mobilne aplikacije
  • Ročni pregled ranljivosti
  • Primeri izpostavljenih ranljivosti
  • Poročilo v skladu s priporočili OWASP
  • Tehnično poročilo
  • Poročilo namenjeno vodstvupregledna navigacija,

Rezultat

  • Tehnično poročilo s primeri
  • Tehnično poročilo o odpravljenih napakah
  • Predstavitev rezultatov