Sodelujte
v Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenija

 

Usposabljanja – mentoriranja – zunanji strokovnjaki – kadri – partnerstva DIH Slovenija – dogodki in izobraževanja? Izberite svoje področje interesa in stopite v stik z nami. Potrudili se bomo, da v najkrajšem možnem času poiščemo skupne točke za sodelovanje.

Bi radi svoja znanja in vire ponudili širšemu okolju?

Predlagajte nove vpise v kataloge.

Vnos opravite brezplačno prek pripadajočih obrazcev za strokovnjake in usposabljanja. Pred vpisom preverite pogoje poziva za strokovnjake in pogoje poziva za programe usposabljanj. Odpiranje vlog poteka enkrat mesečno, 20. dan v mesecu. Pregled vnosov in posodobitev kataloga se naredi do konca tekočega meseca. DIH Slovenija bo spremljal kakovost izvedenih storitev. Po vsaki izvedbi sledi evalvacija s strani udeležencev in ocenjevalne komisije. V primeru negativnih ocen s strani treh naročnikov ali ocenjevalne komisije bo izvajalec odstranjen iz kataloga.