Digitalne vsebine v obliki spletnih strani, spletnih trgovin ter mobilnih aplikacij so temelj moderne komunikacije z drugimi, katere želimo povezati s svojimi izdelki in nanje vplivati. Za dosego učinkovite in estetsko privlačne spletne ali mobilne rešitve se je potrebno načrtovanja lotiti sistematično in z mislijo na uporabnika (user-centred design). Vidiki, na katere moramo biti posebno pozorni, so:

 • Vsebina mora imeti smisel in namen. Uporabniki morajo razumeti, komu je namenjena in kaj želimo od njih. Želimo graditi skupnost, želimo prodati izdelek ali na čim lažji način omogočiti reševanje uporabnikovih težav?
 • Vizualno privlačna spletna stran. S pomočjo ustaljenih in učinkovitih pristopov glede splošnih elementov na spletni strani oz. v mobilni aplikaciji, mora biti  jasno predstavljeno sporočilo in uporabnost vsebin. . To je področje, kjer se že na prvi pogled ločite od ostalih, obenem pa uporabnikom omogočite intuitivno navigacijo.
 • Tehnična odličnostnam zagotavlja nemoten in hiter dostop  do vsebin s preverjenimi aktualnimi pristopi. Boljša tehnika pomeni tudi večjo možnost, da nas uporabniki najdejo – tam, kjer ponavadi iščejo.

Tipično spletne strani vsebujejo več elementov, o katerih je vredno razmisliti, če želimo uporabnikom, na njim prijazen način, predstaviti svojo dejavnost ali izdelke. Prvo je seveda prepoznavna domena, ki odraža našo edinstvenost in je zapomnljiva za uporabnike. Lastno gostovanje je priporočljivo zaradi varnostnih nadgraditev in dostopa, kadar nastopijo težave. CSS3, HTML5, MySQL, Php, Javascript, MongoDB so izrazi, ki jih boste večkrat slišali. Gre za programske jezike in širok nabor orodij, pristopov in knjižnic, ki jih programerji uporabljajo za dosego podobnih ciljev. Pomembno je, da je mogoče vsebino gledati na različnih brskalnikih in napravah. Če boste delali z osebnimi podatki, je poudarek na varnosti spletnega mesta samoumeven.

Razmislite o namenu, ki ga bo imela spletna stran. Kakšna vsebina bo potrebna, da izpolnite ta namen? Kakšen izgled in barve bodo za določeno publiko privlačne? Kateri font je primeren in kateri je najbolj berljiv? Katere vzporedne kanale, tipično družbena omrežja, boste izkoriščali in kako to dopolnjuje spletno stran? Za spremljanje rezultatov je priporočljivo imeti dostop do analitike in podatkov o obisku spletne strani.

Razvoj spletnih strani vsebin ni podobno zidanju stavbe, kar je večkrat uporabljena analogija, temveč je bolj podobno vrtnarjenju – je zelo živo, organsko in zelo pragmatično – zato računajte tudi na stroške podpore in osveževanja vsebin.

Za izdelavo spletne strani lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 1.500 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje, je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo spletne strani.

 Kriteriji (minimalne zahteve) za odobritev končne oblike spletne strani od DIH Slovenija so:

Lastna domena in gostovanje
 • Spletna stran naj domuje na lastni primarni domeni ter na lastnem gostovanju, do katerega imate pravice za dostop v primeru težav.
 • Spletna stran naj ne bo del večjega portala za objavo vsebin ali ponudbe (npr. squarespace, wix, blogger…).
Prisotnost ključnih elementov Ključni elementi spletnih strani so:

 • pregledna navigacija,
 • prva stran s ključno ponudbo,
 • podstran z opisom ponudnika,
 • podstran s kontakti,
 • noga strani s kolofonom,
 • obvezna prisotnost logotipov v nogi spletne strani ( Evropskega sklada za regionalni razvoj, SPS, MGRT) z navedbo sofinanciranja, ki morajo biti prisotni na vseh straneh in podstraneh spletne strani.
Primerna in učinkovita vsebina Primerna in učinkovita vsebina naj vključuje vsaj:

 • Prepričljivo, originalno in informativno ključno vsebino na spletni strani, ki je ustvarjena za konkretno organizacijo oz. ponudbo. Kot neustrezno vsebino obravnavamo zgolj prevod vsebine spletne strani iz enega jezika v drugi jezik oz. le spremembo grafične podobe pri nadgradnji spletne strani.
 • Viden namen in smisel vsebine.
 • Slovnično ustrezne opise.
Tehnična izpravnost Med tehnične vidike, ki jih je treba nasloviti, štejemo:

 • Uporabniku in iskalnikom prijazni spletni naslovi.
 • Ustrezen nivo varnosti, sploh ob zahtevani prijavi uporabnikov. Če uporabljate CMS sisteme, zahtevate prijavo uporabnika ali pa pošiljate občutljive podatke morate poskrbeti za ustrezen nivo varnosti s protokolom https.
 • Hitro nalaganje in delovanje spletne strani. Merilo ustreznega delovanja spletne strani je minimalna ocena 15 ali višje v orodju Google Lighthouse.
 • Varen in vzdrževan sistem za urejanje vsebin, pri katerem so uporabljene posodobljene in najnovejše knjižnice, okviri (angl. framework), CMS sistemi in ostala uporabljena orodja.
 • Ustreznost prikaz vsebine na različnih brskalnikih, reprezentativni brskalniki so: Chrome, Safari, Firefox.
Mobilni prikaz
 • Dostop z mobilnimi napravami je v današnjem času zaželen način obiska spletnih strani, mora spletna stran omogočati tudi prilagojen prikaz na mobilnih napravah.
Pravna skladnost
 • Na ločeni podstrani objavite pogoje uporabe, avtorstvo, pravice intelektualne lastnine ter izjavo o varovanju osebnih podatkov.
 • Upoštevajte navodila GDPR glede morebitnega zbiranja kontaktnih podatkov.
 • Smiselno dodajte obvestilo za strinjanje o uporabi piškotkov (t.i. cookie consent).
 • Urejeno avtorstvo gradiv. Možna je uporaba kupljenih fotografij (t.i. stock photo) ali fotografij iz spletnih portalov, ki omogočajo brezplačno uporabo fotografij ob omembi avtorjev (t.i. royalty free photo).