Mobilne aplikacije predstavljajo priložnost, da se tudi mala in srednja podjetja povežejo s telefoni v žepih svojih strank. Vendar pa ni vsaka mobilna aplikacija vredna mesta na posameznikovem osebnem aparatu. Mora biti domišljena in na inovativen način reševati zadrege s katerimi se ljudje v različnih vlogah, kot naprimer strokovnjaki, potrošniki in drugi, srečujejo vsak dan.

Razvoj mobilne aplikacije je seveda zahteven postopek. Najprej je potrebno skrbno načrtovanje in razmislek o scenarijih uporabe, nato pa je treba to zgodbovno jedro oz. idejo preliti v izvrstno tehnično izvedbo.

Za izdelavo mobilne aplikacije lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 2.000,00 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo mobilne aplikacije.

 Kriteriji (minimalne zahteve) za odobritev končne oblike mobilne aplikacije od DIH Slovenija so:

Tehnična izvedba
 • Omogočena mora biti uporaba in dostop uporabnikom iz vsaj enega večjega segmenta naprav: Android ali iPhone.
 • Tehnična izvedba je možna v več oblikah (t.i. native, hibridna, embedded pwa), odražati pa mora neko stopnjo kompleksnosti (ne sme biti zgolj posnetek spletne strani).
 • Varnost podatkov in stabilno delovanje.
Relevantnost
 • Mobilna aplikacija mora imeti jasen namen in smiselno reševati relevantno težavo ciljne skupine (strokovnjaki, splošna javnost, različne demografske skupine…).
 • Ni zaželeno, da je prek mobilne aplikacije objavljena zgolj ponudba izdelkov ali storitve, ki so sicer predstavljene na spletnih straneh.
Uporabniška izkušnja in vizualna ustreznost
 • Vizualna urejenost elementov med seboj (smiselne barve sheme, ustreznost tipografije, velikosti in razmerja med elementi).
 • Uporaba standardnih elementov uporabniškega vmesnika je dobra zaradi intuitivnosti uporabe. Razvoj popolnoma lastne grafične podobe je v redu, če je učinkovita.
 • Uporabniški vmesnik je smiselno zasnovan in je razviden razmislek o uporabniški izkušnji in procesih pri tipičnih scenarijih uporabe.
Pravna skladnost
 • Objavljeni pogoji uporabe, avtorstvo, pravice intelektualne lastnine ter izjava o varovanju zasebnosti.
 • Upoštevajte navodila GDPR glede morebitnega zbiranja kontaktnih podatkov za oglasno trženje.
 • Urejeno avtorstvo gradiv. Možna je uporaba kupljenih fotografij (t.i. stock photo) ali fotografij iz spletnih portalov, ki omogočajo zastonjsko uporabo fotografij ob omembi avtorjev (t.i. royalty free photo).