COEUS

Cilj projekta je spodbujanje odgovorne digitalizacije v Srednji Evropi z razvijanjem veščin korporativne digitalne odgovornosti (CDR) med mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (MSP).

Projekt se ukvarja s preučevanjem tveganj povezanih z digitalizacijo, kot so družbeno-okoljska, etična in ekonomska tveganja ter ponuja programe za nadgradnjo in prekvalifikacijo. Skozi čezmejno sodelovanje COEUS razvija in izvaja pilotni program za preizkušanje in potrjevanje pobud CDR. Projekt prav tako krepi zmogljivosti javne oblasti in deležnikov za podporo pri sprejemanju veščin CDR.

COEUS je prvi čezmejni projekt v regiji, ki celovito naslavlja CDR. Rezultati projekta bodo vključevali metodologijo za vključevanje deležnikov skupaj z razvojem programa za nadgradnjo/prekvalifikacijo ter strategijo in akcijske načrte za veščine CDR. V projekt so neposredno vključeni trenerji in MSP, z namenom gradnje javnih zmogljivosti na partnerskih območjih. Končni cilj projekta COEUS je prispevati h konkurenčnemu ekosistemu MSP z omogočanjem digitalnega prehoda, ki zmanjšuje tveganja in spodbuja pozitiven družbeno-okoljski vpliv.

V projektu sodeluje 7 projektnih partnerjev iz 6 evropskih držav. Projekt koordinira slovenski partner, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS). 

Partnerji:

  • DIHS (Slovenija)
  • GZS (Slovenija)
  • SFG (Avstrija)
  • ICUK (Češka)
  • CMTO (Italija)
  • Lubeskie (Poljska)
  • University North (Hrvaška)

Projekt je financiran s programom Evropske unije Interreg Srednja Evropa (2021-2027).