Kaj je

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije?

DIH Slovenija omogoča digitalno transformacijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji in širše. Osvešča in zagotavlja storitve za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov dobrih praks na lokalni, regionalni in mednarodni ravni; predlaga vladi in omogoča dostop do podatkov za spodbujanje podjetništva.

500

Vodilnih

Strokovnjakov,

ki so z vami pripravljeni
deliti svoje znanje. 

Vizija DIH Slovenije

DIH Slovenije je osrednja nacionalna točka za zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj, tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, najboljših praks, metodologij in drugih dejavnosti, ki so potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, inovacij modelov in procesov; ki podpirajo njihovo digitalno preobrazbo in dvigujejo njihove konkurenčne prednosti, ki temeljijo na digitalnem. Med-sektorsko in multidisciplinarno partnerstvo (univerze, raziskovalne in poslovne ustanove, podjetja, ponudniki IKT in organizacije za podporo podjetjem) gradijo ekosistem za trajnostno kratkoročno in dolgoročno podporo te vizije.

Izdelava prototipov, izboljšave procesov, razvoj izdelkov in testiranje

DIH Slovenije ponuja eksperimentalna okolja (LivingLabs) in procese, priložnosti za izboljšanje / eksperimentiranje v digitalnih poslovnih modelih (npr. Fakulteta za organizacijske vede), pilotna okolja (npr. Fakulteta za elektrotehniko) za izdelavo prototipov in testiranje aktualnih digitalnih izdelkov. Tudi druga podobna okolja so v razvoju.

Gospodarska zbornica Slovenije ponuja dobro sodelovalno okolje. Načrtujemo, da bomo tega kmalu nadgradili z sodobno komunikacijo (oddaljene konference in video okolje). DIH Slovenije bo tudi „razstavni prostor“ za digitalne rešitve, ki bo uporabljal najsodobnejše regionalno proizvedeno sodelovalne in komunikacijske rešitve.

Krepitev industrijskih zmogljivosti

Z izgradnjo nacionalne mreže in vzpostavitvijo trajnostnega ekosistema si DIH Slovenije prizadeva povezati in podpirati različne industrijske sektorje, zagotavljajo širok spekter potreb in si prizadevati za podporo vsem industrijam, ki lahko koristijo in izkoristijo priložnosti digitalne transformacije. DIH Slovenije se osredotoča na podporo industrijskim panogam, ki jih slovenska strategija pametne specializacije (S4) poudarja kot prednostne, to so: pametna mesta in skupnosti, pametne stavbe in pametne tovarne. Vendar pa ne izključuje drugih industrij iz S4. Vključuje vse, od visokotehnoloških do bolj tradicionalnih.

Financiranje

Mobilizacija obstoječih programov financiranja, kot sta Horizon in Interreg prek projektov EU, je načrtovana v začetnih fazah, pa tudi uporaba drugih virov financiranja, kot so npr. strukturni skladi. Potencialni modeli financiranja in poslovni modeli vključujejo članarine, plačane storitve, kot so usposabljanje, pogodbene raziskave in inovacije, testiranje, izdelovanje prototipov, plačane publikacije in konference. Z inovativnimi pristopi bi DIH Slovenije želel vzpostaviti mehanizem za povezovanje novih poslovnih pristopov s podjetniškim in zasebnim tveganim kapitalom ter ponuditi ekpertno znanje bančnemu sektorju pri odločanju o naložbah v digitalne priložnosti.

Raznolik ekosistem

Ključni strateški partnerji DIH Slovenije izhajajo iz specializacijske platforme S4 Grozd Pametne Tovarne, IKT horizontalna mreže (SRIP PMiS), industrije (člani zgoraj omenjenih pametnih tovarn, TECOS), Univerzami (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru) kot največja raziskovalna organizacija v Sloveniji, podporno okolje za MSP (Združenje za informatiko in telekomunikacije, Gospodarska zbornica Slovenije), Tehnološki park Ljubljana (povezovanje MSP in več raziskovalnih inštitutov za inovacije), Grozd Pametne tovarne, Lesarski grozd, IIBA Slovenija in drugi.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in IKT horizontalna mreža (SRIP PMIS)
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Tehnološki Park Ljubljana
IIBA Slovenija
TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije
Grozd Pametne tovarne
Lesarski grozd
Združenje za visoko zmogljivo računalništvo in računalništvo v oblaku, EGIZ HPC5

Sedaj, ko nas poznate,
je čas za naslednji korak

Preverite kakšne prednosti lahko pridobite