Znanje, veščine in viri

DIH Slovenija zagotavlja, povezuje in podpira razvoj veščin, poslovnega in tehnološkega znanje, tehnologij, eksperimentalna in pilotna okolja, najboljše prakse, metodologije in druge aktivnosti, ki so potrebne za opolnomočenje slovenske industrije pri gradnji digitalnih kompetenc, inovacijskih modelov in procesov, ki vzpodbujajo konkurenčne prednosti.

Preglejte

Katalog strokovnjakov

 

Poiščite in preverite strokovnjake za svetovanje na želenem področju.

 

Odpri katalog

Preglejte

Katalog usposabljanj

 

Poiščite primerne vsebine za vašo organizacijo.

 

Odpri katalog

Seznanite se

Smernice
za digitalno preobrazbo

Preberite navodila in priporočila za digitalno preobrazbo.

 

Odprite smernice

V pripravi

Katalog
dobrih praks

 

Katalog je v pripravi, zbiramo podatke o primerih.

Bi radi svoja znanja in vire ponudili širšemu okolju?

Predlagajte nove vpise v kataloge.

Vnos opravite brezplačno prek pripadajočih obrazcev za strokovnjake in usposabljanja. Pred vpisom preverite pogoje poziva za strokovnjake in pogoje poziva za programe usposabljanj. Odpiranje vlog poteka enkrat mesečno, 20. dan v mesecu. Pregled vnosov in posodobitev kataloga se naredi do konca tekočega meseca. DIH Slovenija bo spremljal kakovost izvedenih storitev. Po vsaki izvedbi sledi evalvacija s strani udeležencev in ocenjevalne komisije. V primeru negativnih ocen s strani treh naročnikov ali ocenjevalne komisije bo izvajalec odstranjen iz kataloga.