Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mala in srednje velika podjetja (MSP) k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing, objava javnega poziva v Ur. l. RS. št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022.

Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje, so preostanek sredstev, ki so ostala neporabljena zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti s strani prijaviteljev v obdobju 2019 – 2022. Za podjetja je tokrat na voljo 1,6 mio EUR.


Namen vavčerja ostaja enak, podjetja želimo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov. V praksi to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform.
Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša
od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja.

Kot že navedeno, je novost tokratnega poziva krajši čas izvedbe aktivnosti: tj. 3 mesece od podpisa pogodbe upravičenca s SPS. Vloge preko ePortala Sklada pa bo možno oddajati od ponedeljka, 16. 5. 2022, naprej!

Več o pogojih in postopku prijave najdete v priloženem javnem pozivu. Celotni poziv in dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani SPS TUKAJ.

VAVCER KIBERNETSKA VARNOST Prejšnji prispevek

Vavčer za kibernetsko varnost