Slovenski podjetniški sklad (SPS) je razpisal 4 vavčerje za digitalizacijo. V celotnem obdobju, torej do leta 2023 je za 4 vavčerje za digitalizacijo na voljo 11 milijonov €. Od tega 63 % sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo in 37% za Zahodno kohezijsko regijo. Skupno je bilo na SPS realiziranih 1884 vlog, in od tega 944 prejetih zahtevkov. Odobrenih zahtevkov na področju dviga digitalnih kompetenc je bilo 231, na področju digitalnega marketinga 425 , na področju priprave digitalne strategije 91 in 12 na področju kibernetske varnosti. Skupno je bilo 759 odobrenih zahtevkov za različne projekte digitalizacije malih in srednjih podjetij, tj. za digitalne strategije, spletne strani in trgovine, aplikacije, kibernetsko varnost ali dvih digitalnih kompetenc zaposlenih. Glede na to, da so javni pozivi za vavčerje razpisani do leta 2023, je zaprtje samo začasno.

Za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc je skupno na voljo 2 milijona €, od tega 1,26 milijona € za Vzhodno kohezijsko regijo in 0,74 milijona € za Zahodno kohezijsko regijo.

Za Vavčer za digitalni marketing je na voljo 4 milijone €, od tega 2,52 milijona € za Vzhodno kohezijsko regijo in 1,48 milijona € za Zahodno kohezijsko regijo.

Za Vavčer za pripravo digitalne strategije je na voljo 4 milijone €, od tega 2,52 milijona € za Vzhodno kohezijsko regijo in 1,48 milijona € za Zahodno kohezijsko regijo.

Za Vavčer za kibernetsko varnost je na voljo 1 milijon €, od tega 0,63 milijona € za Vzhodno kohezijsko regijo in 0,37 milijona € za Zahodno kohezijsko regijo.

Doslej so upravičenci do sofinanciranja v okviru vavčerjev s SPS podpisali že pogodbe v vrednosti 10.160.527,43 €, od tega je bilo realiziranih (podpisanih in vrnjenih pogodb) v vrednosti 8.625.099,37 €. SPS je do zdaj prejel zahtevke v vrednosti 4.094.611,63 €, odobreni pa so bili zahtevki v višini 2.765.954,84 €.

VAVČERJI Število realiziranih vlog Število prejetih zahtevkov Število odobrenih zahtevkov
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 358 269 231
Vavčer za digitalni marketing 1082 538 425
Vavčer za pripravo digitalne strategije 378 119 91
Vavčer za kibernetsko varnost 66 18 12
1884 944 759

Glede na to, da so javni pozivi za vavčerje razpisani do leta 2023, je zaprtje samo začasno, saj so sredstva zaradi tako velikega povpraševanja in dejansko izvedenih in porabljenih sredstvih za to časovno obdobje, torej za leto 2020, presežena oz. porabljena. DIH Slovenije na zaprtje in razporeditev sredstev nima vpliva, zato se za vse dodatne informacije o ponovnem odprtju vavčerjev obrnite na Slovenski podjetniški sklad preko e-pošte vavcer@podjetniskisklad.si oz. na telefonski številki 02 234 12 60.

Vloga DIH Slovenije pri razpisanih vavčerjev SPS je, kot je razvidno iz grafike spodaj, skrb za nabor izvajalcev v katalogu strokovnjakov, pregled ustreznosti izvedenih izdelkov v skladu s smernicami in podaja mnenja, ki ga je potrebno predložiti k zahtevku za izplačilo na SPS.


Dih digitalisation Prejšnji prispevek

Slovenija po stopnji digitaliziranosti na 16. mestu med 28 državami članicami EU

Ekipa Naslednji prispevek

Prosto delovno mesto: RAZISKOVALEC ZA DELO NA PROJEKTU DIGITALIZACIJE (M/Ž)