Ključne spremembe pozivne dokumentacije v okviru VAV-7 – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc so:

 • Upravičenec mora napoved usposabljanj (na lokaciji in on-line) oddati vsaj pet (5) dni pred pričetkom usposabljanja, sicer izvedba usposabljanja ne bo veljala kot upravičena aktivnost do povračila sredstev.
 • Upravičenec usposabljanja (na lokaciji in on-line) usposabljanje najavi preko te povezave. Odpoved delavnice je treba sporočiti vsaj 24 ur pred samo izvedbo na elektronski naslov info@dihslovenia.si.
 • SPS in DIH Slovenija imata možnost, da kadarkoli opravita nenapovedano kontrolo izvedbe napovedanih aktivnosti.
 • V času razglašene epidemije je dopuščeno izvajanje on-line usposabljanj, pri čeme
  1. upravičenec omogoči on-line prisotnost na usposabljanju; SPS ali DIH Slovenija morata imeti možnost izvajanja nenapovedane kontrole,
  2. upravičenec mora izvajati usposabljanje v živo, udeleženci s strani upravičenca morajo biti on-line prisotni istočasno,
  3. upravičenec uporablja vnaprej dogovorjeno platformo, o kateri predhodno obvesti DIH Slovenija in omogoči dostop, kar se praviloma počne preko poslane povezane na elektronski naslov: info@dihslovenia.si; upravičenci morajo uporabljati platformo, ki omogoča evidentiranje in prikazovanje udeležencev, izpis poročil o prisotnosti in aktivnosti, času trajanja,
  4. so do izvedbe upravičena samo usposabljanja, ki se izvajajo izključno za potrebe upravičenca in so prilagojene njegovim specifičnim potrebam.
 • Ob koncu usposabljanj DIH Slovenija izda potrdilo (obrazec št. 1), ki potrjuje ustrezno izvedeno on-line izobraževanje.

Dodatna dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo v primeru izvajanja on-line usposabljanj

 • zaslonski izpis (printscreen) oddane napovedi,
 • zaslonski posnetek usposabljanja,
 • izpis e-prisotnosti udeležencev ter njihove prisotnosti (časovna prijava in odjava)
  in aktivnosti
 • potrjen obrazec št. 1 s strani DIH Slovenija.

Do celotne pozivne dokumentacije dostopate na povezavi spodaj.

News2 Prejšnji prispevek

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM, ZA OCENJEVANJE KONČNIH IZDELKOV V OKVIRU JAVNIH POZIVOV SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA - JP-1-2020

4 Naslednji prispevek

17. maj - svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe