Namen razpisa je povečanje digitalne vključenosti otrok in mladih z vključenostjo v programe neformalnega usposabljanja za spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo ter pridobivanje digitalnih kompetenc do šeste ravni po okviru digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.21).

  • Posamezno usposabljanje bo trajalo 22 ur.
  • Usposabljanja se bodo zvajala med septembrom in novembrom letos.
  • Usposabljanja so namenjena otrokom in mladim med 6. in 29. letom.


Programi usposabljanj so razdeljeni v tri sklope: 

Sklop A: IKT vsebine za dekleta in ženske

Namen aktivnosti v okviru tega sklopa je ustvariti ustrezno podporno in vključujoče okolje, ki spodbuja raziskovanje ter stremi k ustvarjanju vključujoče in enakopravne družbe ter večje odločanje deklet in žensk za študijsko oziroma karierno pot na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT).

Sklop B: Napredne digitalne tehnologije 

Namen sklopa B je otrokom in mladim zagotoviti priložnosti za spoznavanje in učenje o naprednih digitalnih tehnologijah, kot so umetna inteligenca, tehnologija veriženja blokov, podatkovna analitika in velepodatki, internet stvari, obogatena resničnost, navidezna resničnost, 3D tiskanje, kvantno računalništvo, računalništvo na robu, robotika in avtomatizacija, biometrija, računalništvo v oblaku, avtonomna vozila, tehnologija 5G. Prek aktivnosti tega sklopa bodo udeleženci razvijali spretnosti in znanja ter spoznavali, raziskovali razvoj in spoznavali zanimive poklice prihodnosti, ki se razvijajo na področju IKT.

Sklop C: Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih 

Namen aktivnosti sklopa C je podpora najrazličnejšim dejavnostim za otroke in mlade, ki so zanimive, vključujoče, vsebinsko ustrezne ter omogočajo praktično učenje in s tem razvoj njihovih digitalnih kompetenc. Pri projektih v okviru sklopa C je ključno, da so aktivnosti vezane na dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih, promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, digitalno preobrazbo ter digitalne tehnologije in storitve.

Vsako usposabljanje bo trajalo 22 pedagoških ur, sestavljena pa so lahko iz različnih vsebinskih elementov. Bistven element usposabljanj je preplet teorije in prakse.

Programi usposabljanj, ki se bodo izvajali med septembrom in novembrom letos, so namenjeni otrokom in mladim, starim med šest in 29 let.

Drugi rok za prijave programov usposabljanja za leto 2024 bo od 2. do 30. novembra 2023 do 12. ure.

Več informacij je na voljo na portalu GOV.SI.

Businessman SMALL Prejšnji prispevek

Katere kibernetske grožnje pretijo malim in srednje velikim podjetjem v Sloveniji

Akt platforme Naslednji prispevek

Akt o digitalnih storitvah: Uveljavitev obveznosti za zelo velike spletne platforme in iskalnike