Slovenska turistična organizacija je pripravila javno naročilo za prototipno fazo izvajanja reformnega dela nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki ga je v mesecu juniju napovedala na predstavitvi Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026. Nacionalno informacijsko središče namreč predstavlja ključni in najobsežnejši ukrep Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026 ter osrednje orodje za doseganje in spremljanje ciljev Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028.

Prototipna faza vzpostavitve Nacionalnega informacijskega središča oz. »Market intelligence hub-a«, bo potekala 6 mesecev, od oktobra 2022 do marca 2023, implementacijska faza reformnega dela NOO bo skladno z mejniki NOO, izvedena do junija 2024. Zaradi kompleksnosti javnega naročila bodo pri izvedbi sodelovali strokovnjaki z večih področij: turizma, IT, analiz podatkovnih virov ter umetne inteligence in strojnega učenja. Arhitekturna in vsebinska zasnova Nacionalnega informacijskega središča se definirata skozi visoko interaktiven proces z deležniki na področju turizma.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 300.000 evrov brez DDV.

Javno naročilo je objavljeno na: www.enarocanje.si.

Ponudniki morajo ponudbe do 12. 9. 2022 do 10.00, predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Kibertalent si Prejšnji prispevek

Navduševanje mladih za svetlo prihodnost slovenske kibernetske varnosti

Nagrada Go Digital Naslednji prispevek

V okviru konference GoDigital! tudi podelitev nagrade za najboljši digitalni projekt za leto 2022