Namen DIH-ov je podpora podjetjem (majhnim ali velikim, (ne)visokotehnološkim), da izkoristijo digitalne priložnosti. DIH-i preko digitalnih tehnologij oz. storitev pomagajo podjetjem pri konkurenčnosti poslovnih oz. proizvodnih procesov, izdelkov ali storitev. DIH-i prav tako omogočajo dostop do tehničnega in strokovnega znanja ter dostop do eksperimentiranja na posameznih področjih.

Tokratnega srečanja so se udeležili predstavniki DIH UM (Univerza v Mariboru), DIH healthday.si, Službe vlade za digitalno preobrazbo, Gospodarske zbornica Slovenije (GZS), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, DIH AGRIFOOD, Tehnološkega parka Ljubljana, Instituta Jožef Stefan, TCS – Zavoda – Center slovenskega orodjarskega grozda Celje, Razvojnega centra Novo mesto ter zasebnega neprofitnega zavoda Circular change.

V strokovnem delu srečanja, ki je potekalo v Orehovem gaju v Ljubljani smo se osredotočili predvsem na priložnosti, ki jih DIH-om in drugim deležnikom ponuja usmeritev v zeleni prehod. Ob tem je ključnega pomena prepoznavanje priložnosti za novo interpretacijo obstoječih projektov v luči zelenega prehoda, vzpostavljanje verig vrednosti in sodelovanje s povezovanjem komplementarnih področij, dolgoročno pa tudi vpeljevanje konzorcijskega uresničevanja zastavljenih ciljev.

Digitalizacija in zeleni prehod sta neposredno povezana, zato je med cilje nadaljnjega delovanja DIH-ov mogoče uvrstiti krepitev komunikacijskih aktivnosti na področju ozaveščanja podjetij o prednostih in priložnostih hkratnega dvojnega prehoda ter promocija DIH-ov kot enotne vstopne točke za prehod na digitalno in zeleno. Ob tem je smiseln temeljit premislek v smeri specializacije DIH-ov z namenom izogibanja preširokem področju delovanja, hkrati pa jasno postavljanje področij delovanja posameznih deležnikov in jasno določanje ciljev.

Udeleženci so se strinjali, da je za sistematičen in nemoten prehod v enotne vstopne točke za prehod na digitalno in zeleno potrebnih tudi nekaj sprememb: od sistemskega, neprojektnega financiranja DIH-ov do konsolidacije pravkar vzpostavljenih EDIH-ov ter tudi rednega mednarodnega sodelovanja le-teh za kontinuirano izmenjavo izkušnje, dobrih praks in uspešnih programov.

Sodelujoči smo bili enotni, da je prihodnost digitalna in zelena, ključno pa je sodelovanje!

ZaDIHajmo digitalno!

Logotip digi si2 Prejšnji prispevek

Konzorcij DIGI-SI ima status EDIH - Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča!

Interaktivna platforma dobrih praks Naslednji prispevek

Ob obletnici Digitalnega središča Slovenije je zaživela Interaktivna platforma dobrih praks