SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, v času epidemije podjetjem ponuja enotno informacijsko točko ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19.

Za lažje sledenje in razumevanje ukrepov so vse informacije zbrali na enem mestu po tematskih sklopih:

Davki, prispevki in odložena plačila

Aktualne in ažurirane informacije za podjetja in samozaposlene s področja obveznosti do države

Opravljanje dela v času izrednih razmer

Aktualne in ažurirane informacije za podjetja s področja urejanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na njihove zaposlene, oblike dela v času izrednih razmer, plačila in nadomestila v različnih situacijah

Nepovratna in povratna sredstva

Aktualne in ažurirane informacije za podjetja s področja urejanja finančnega poslovanja, pri katerem lahko zaprosijo za različne oblike pomoči

Medsebojna pomoč in nasveti

Izmenjava dobrih praks med podjetji, postavite vprašanje, seznam različnih nasvetov

Gzs Prejšnji prispevek

Slovenska IKT-podjetja ponujajo brezplačna orodja za delo na daljavo

Catalogues Naslednji prispevek

Vpis v bazo strokovnjakov in usposabljanj je začasno onemogočen