Med prioritetami sta zagotavljanje likvidnosti podjetjem in pomoč za njihov zeleni in digitalni prehod za višjo dodano vrednost. Celotna vrednost pomoči gospodarstvu skozi razvojne spodbude v letu 2021 bo znašala 660 milijonov evrov, od tega 248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev.

Poleg neposrednih ukrepov s strani ministrstva bodo podjetja lahko skozi program pridobila produkte pomoči še prek Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenske turistične organizacije ter SID Banke.

Med drugim bo glede tega pomembno vlogo odigral Slovenski podjetniški sklad (SPS), ki bo v letošnjem letu dodatno razširil svoj program pomoči. Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov ter subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 let, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanja bančnih kreditov.

SPS bo zagotavljal posojila v zneskih od 5000 evrov do 50.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva ter na ta način pomagal podjetjem zagotavljati likvidnost.

Prek SPS bodo tudi v letošnjem letu na voljo vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti v obliki nepovratnih sredstev do 9999 evrov za različne poslovne storitve.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo SPS letos z 210 milijonov evrov podprl 5200 malih in srednjih podjetij. Vložena sredstva bodo spodbudila za 352 milijonov evrov novih investicij.

Več o ostalih spodbudah je na voljo tukaj.

Covid x Prejšnji prispevek

Priložnost za podjetja s področja tehnoloških zdravstvenih rešitev

News1 Naslednji prispevek

Slovenski podjetniški observatorij - anketa glede prestrukturiranja mikro malih in srednje velikih podjetij (MSP)