Glavni cilj projekta HARMONMISSIONS je uskladiti izvajanje misij EU v državah Podonavja. Med evropskimi regijami obstajajo velike razlike v razumevanju, vzpostavljanju in izvajanju misij EU, zato bodo projektni partnerji poskušali te razlike čim bolj zmanjšati in podpreti vzpostavitev učinkovitega modela upravljanja misij EU na ravni Podonavja.

Projekt HARMONMISSIONS se posebej osredotoča na dve podnebno usmerjeni področji misij EU:

 • Misija 1: Prilagajanje podnebnim spremembam: podpora vsaj 150 evropskim regijam in skupnostim, da do leta 2030 postanejo odporne na podnebne spremembe
 • Misija 4: 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.

Namen projekta HARMONMISSIONS je ustvariti platformo in kanale za boljše in učinkovitejše sodelovanje med partnerji iz držav Podonavja na področjih zgoraj omenjenih misij 1 in 4.

Naša pričakovanja:

Razpisano delovno mesto zahteva odgovorno, zanesljivo in natančno osebo, ki se je pripravljena poglobiti v temo in cilje projekta ter si želi dosegati kakovostne rezultate v okviru dogovorjenih standardov, rokov in razpisnih pravil. Sodelovali boste z ostalimi člani projektne ekipe ter projektnimi partnerji, vseeno pa delovne naloge predvidevajo, da boste pri svojem delu avtonomni in samostojni. Dobro se boste počutili, če vas veseli delo v dinamičnem delovnem okolju.

Izobrazba in izkušnje:

 • Magisterij iz področja povezanega z okoljem, podnebnimi spremembami, politiko ali sorodnimi disciplinami.
 • Izkušnje na področju sodelovanja v mednarodnih projektih, prednostno na področju projektov financiranih s strani EU.
 • Poznavanje politik EU na področju prilagajanja na podnebne spremembe in doseganja podnebne nevtralnosti.

Sposobnosti in kompetence:

 • Odlične komunikacijske sposobnosti v slovenskem in angleškem jeziku.
 • Sposobnost konstruktivnega sodelovanja v multidisciplinarnih skupinah.
 • Zmožnost analize kompleksnih informacij, priprava jasnih povzetkov in predstavitev za razprave na sestankih.
 • Sposobnost mreženja, vzpostavljanja partnerstev in ustvarjanja sinergij med različnimi deležniki.
 • Izkušnje pri zagotavljanju strokovnih vpogledov in priporočil na področjih prilagajanja na podnebne spremembe in trajnostnega urbanega razvoja.
 • Sposobnost razvijanja političnih predlogov za izboljšanje in prilagajanje obstoječih politik v skladu z evropskimi misijami.

Znanje in razumevanje:

 • Temeljito razumevanje podnebnih sprememb, njihovih vplivov in političnih okvirov za njihovo obravnavo na nacionalnem in EU nivoju.
 • Poznavanje najnovejših raziskav, praks in politik na področju prilagajanja na podnebne spremembe in doseganja podnebne nevtralnosti.

Ponujamo vam:

 • Odgovorno in zanimivo delo z veliko možnosti, da prispevate k razvoju v smeri trajnosti in digitalizacije.
 • Dinamično delovno okolje z veliko priložnosti.
 • Možnost pridobivanja novih znanj ter možnost stalnega osebnega in strokovnega razvoja.
 • Sklenitev delovnega razmerja za krajši delovni čas (20 %).

Vse, ki vas omenjene teme zanimajo in želite prispevati k trajnostnemu in digitalnem razvoju, vas vljudno vabimo, da nam do 20. 5. 2024 pišete na info@dihslovenia.si s pripisom Prijava na delovno mesto samostojnega raziskovalca na projektu HARMONMISSIONS in nam sporočite, zakaj naj izberemo ravno vas. Življenjepisu priložite vaš kratek pogled (do 1000 znakov) na stanje izvajanja misij 1 in 4 v slovenskem prostoru in potrebe po usklajevanju izvajanja misij EU v državah Podonavja.

DSCF7723 768x512 1 Prejšnji prispevek

Robotske roke: kje, kdo in za kaj se uporabljajo? Kje si jih lahko sposodite?