V Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) skrbimo za digitalizacijo mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP). DIH Slovenije omogoča digitalno transformacijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji in širše. Osvešča in zagotavlja storitve za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov dobrih praks na lokalni, regionalni in mednarodni ravni; predlaga vladi in omogoča dostop do podatkov za spodbujanje podjetništva. Zaposlitev prinaša veliko priložnosti za reševanje realnih izzivov na področju digitalnega inoviranja, dobrih praks digitalnega poslovanja in spodbujanja digitalne transformacije v Sloveniji (https://dihslovenia.si/).

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije v svoje vrste vabi novega sodelavca za zaposlitev za določen čas do konca leta 2021 in sicer:

 • RAZISKOVALEC ZA DELO NA PROJEKTU DIGITALIZACIJE (M/Ž).

Delovno mesto zahteva odgovorno, zanesljivo in natančno osebo, ki se je pripravljena poglobiti v temo in cilje projekta ter si želi dosegati kakovostne rezultate v okviru dogovorjenih standardov, rokov in razpisnih pravil. Sodelovali boste tudi z ostalimi člani projektne ekipe, s predstavniki podjetij, zunanjimi strokovnjaki ter s številnimi domačimi in tujimi projektnimi partnerji. Delovne naloge predvidevajo, da ste pri svojem delu avtonomni in samostojno, dobro se boste počutili, če vas veseli delo v dinamičnem delovnem okolju.

Pričakovana znanja in izkušnje:

 • projektno vodenje in organiziranje, koordinacija,
 • izkušnje pri sodelovanju s podjetji na področju digitalne preobrazbe in industrije 4.0., digitalnih kompetenc,
 • poznavanje področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, digitalizacije in inoviranja, razumevanje tehnike in zmožnost razmisleka o apliciranju tehničnih rešitev v poslovna okolja,
 • izkušnje s pripravami in razvojem strateških dokumentov, poznavanje razpisnih mehanizmov oz. konkretne izkušnje pri prijavah, izvajanju in vodenje evropskih projektov,
 • sodelovanje v domačih in mednarodnih delovnih skupinah za digitalizacijo, razumevanje koncepta delovanja digitalnih inovacijskih stičišč, poznavanje delovanja nacionalne in evropske digitalne koalicije,
 • računalniška znanja (stopnja: zahtevno): urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, digitalni marketing,
 • dobre pisne in govorne sposobnosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Druge zahteve:

 • VII. stopnja izobrazbe (tehnična smer),
 • ste samostojni, proaktivni in usmerjeni k iskanju rešitev,
 • sposobnost upravljanja medosebnih odnosov – sodelovali boste v interdisciplinarnem timu, z različnimi partnerji iz industrije, vladnih institucij, civilnih iniciativ in drugih razvojno raziskovalnih institucij,
 • imate dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • ste zanesljivi in natančni,
 • sodelovanje v multikulturnem okolju (sodelovanje v mednarodnih projektih),
 • ste pripravljeni občasno potovati po Sloveniji in EU.

Vaše odgovornosti bodo:

 • načrtovanje, vodenje, organizacija in koordinacija aktivnosti projekta in skrb za izvajanje aktivnosti projekta v skladu z razpisanimi pravili,
 • priprava novih prijav za domače in tuje razpise,
 • raziskave in pomoč pri uvajanju rezultatov na področju organizacije in ekonomskih zakonitosti pri digitalizaciji podjetij ter drugih sistemov vodenja podjetij in proizvodnje,
 • sodelovanje z različnimi deležniki (podjetja, partnerji, raziskovalne institucije …),
 • sodelovanje pri pisanju rednih projektnih poročil v skladu z razpisnimi določili,
 • sodelovanje pri pisanju projektnih izsledkov in priporočil.

Ponujamo vam:

 • odgovorno in zanimivo delo z veliko možnosti, da prispevate k razvoju v smeri digitalizacije,
 • dinamično delovno okolje z veliko priložnosti,
 • možnost pridobivanja novih znanj ter možnost stalnega osebnega in strokovnega razvoja,
 • sklenitev delovnega razmerja za določen čas, s poizkusnim obdobjem 3 mesecev, do konca leta 2021.

Kandidat vloži prijavo v elektronski obliki do 28. 10. 2020 do 10:00 ure na info@dihslovenia.si s pripisom Prijava na delovno mesto raziskovalec. Življenjepisu priložite dokumentacijo, ki izkazuje vaše reference (v prijavi navedite tudi znanja in veščine, ki ste jih pridobili, izpostavite delovne izkušnje, ki se navezujejo na pričakovana znanja in izkušnje ter dodatne zahteve), kratek opis, motivacijsko pismo zakaj naj izberemo vas in kako vi razumete koncept delovanja digitalnih inovacijskih stičišč (v angleškem jeziku, do 1000 znakov).

Anketa dih Prejšnji prispevek

Raziskava potreb slovenskih MSP po digitalnih znanjih in veščinah

News1 Naslednji prispevek

Kakšen vpliv imajo informacijske tehnologije na spreminjanje in digitalizacijo poslovnega modela?