Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) ob sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javno agencijo in Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije (DIH Slovenija) izvaja javne pozive za vavčerje s področja različnih vsebin, ki predstavljajo sistem dodeljevanja spodbud manjših vrednosti namenjenih predvsem manjšim podjetjem, s katerimi le-ta lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Sistem vavčerjev je oblikovan na način, da lahko podjetja enostavno in brez zapletenih postopkov pridobijo sofinanciranje iz javnih sredstev, hkrati pa podjetjem nalaga osnovno obveznost, ki je v tem, da pri izboru izvajalcev ravnajo gospodarno in storitve pridobijo po tržni ceni.

Partnerji tega ekosistema v zadnjem času opažamo, da podjetja pri kandidiranju na javne pozive za vavčerje, k vlogam prilagajo ponudbe, ki so glede na konkurenčne cene na trgu, izrazito pretirane. Sklad pri pregledu vlog in zahtevkov v skladu z javnimi pozivi poleg vprašanja izpolnitve pogojev preverja tudi gospodarno rabo sredstev ter zavrača zahtevke, ki je ne dokazujejo. Pri preverjanju gospodarne rabe Sklad tesno sodeluje z omenjenimi javnimi partnerji, pa tudi s predstavniki gospodarstva, kot sta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Vsi omenjeni subjekti zavračajo in obsojajo poskuse neupravičene pridobitve sredstev Republike Slovenije in Evropske unije. V kolikor bo Sklad zaznal sum znakov kakšnega kaznivega dejanja, denimo goljufije na škodo Evropske unije po 229. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 55/08 s spremembami), ali njegovega poskusa, bo ustrezno postopal in vložil kazenske ovadbe na pristojne organe.

Prijavitelje zato pozivamo, da pri pridobivanju ponudb in pri izbiri zunanjih izvajalcev ravnajo preudarno in temeljito presodijo, ali je cena, ki jo pridobijo s strani zunanjih izvajalcev gospodarna in tržna.

OBVESTILO UPRAVIČENCEM GLEDE PODROBNEJŠE OPREDELITVE SMERNIC ZA IZVEDBO PROJEKTA

DIH Slovenija kot strokovni nosilec digitalnih vavčerjev, za izdajo pozitivnega mnenja ob zaključku projekta, presodi skladnost izvedenih aktivnosti, glede na vnaprej določene smernice. V izogib nejasnostim pri razumevanju smernic in težav pri pridobivanju pozitivnih mnenj je bila pripravljena podrobnejša opredelitev smernic. Podrobnejšo opredelitev smernic za izvedbo posameznega projekta najdete TUKAJ.

DIH Slovenije si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, da ugotovi, da je pri izvajanju aktivnosti prišlo do negospodarne rabe sredstev, upravičencu ne izda pozitivnega mnenja DIH Slovenije.

Novinarska Foto Matjaz Ocko Prejšnji prispevek

Brezplačne delavnice robotike za otroke in predstavitve robotov, ki organizacijam lajšajo poslovanje

Razpisi digitalna evropa foto freepik Naslednji prispevek

Ste pripravljeni na prve razpise programa Digitalna Evropa?