Cilj projekta

Cilj projekta je tehnologijo približati posameznikom, podjetjem, javnim institucijam in drugim organizacijam, zato bo Digitalno središče Slovenije - Tehnologija za ljudi ponudilo številne priložnosti za sodelovanje na različnih področjih. Fizični predstavitveni prostor Digitalnega središča Slovenije bo v BTC City Ljubljana. Digitalno središče Slovenije bo tako na enem mestu združilo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije ter posameznike, omogočilo stik z novimi tehnologijami širši javnosti, izobraževalne programe s področja rabe in uporabe novih tehnologij za številne ciljne skupine, pester programski del ter najpomembnejše, predstavitev slovenskega znanja in razvoja mednarodni javnosti. S hibridnim pristopom, bomo ob vzpostavitvi fizičnega predstavitvenega prostora vzpostavili tudi virtualno dimenzijo Digitalnega središča Slovenije, ki bo omogočala prikaz celotnega 6 mesečnega programa in aktivnosti (predstavitve podjetij) na spletu v obliki virtualnega Digitalnega središča Slovenije, s tem pa bo omogočena tudi močna mednarodna izpostavljenost.

Prikaz mesečnih tematskih sklopov programa:

  • Julij - Pametna mesta in skupnosti
  • Avgust - Trajnostna družba in gospodarstvo
  • September - Umetna inteligenca
  • Oktober - 5G in kibernetska varnost
  • November – Digitalizacija
  • December - Industrija 4.0 in robotika

Splošni pogoji
Pogoji za kandidiranje za mesto programskega soustvarjalca so:

  • Reference iz snemanj in tehnične podpore dogodkov, ki so preverljive,
  • izjava o nekaznovanosti,
  • plačani davki, prispevki in druge javnopravne dajatve.


Vloge se sprejema izključno po elektronski pošti na naslov info@dihslovenia.si, do 15. 12. 2021, do 23:59 ure. Predmet elektronskega sporočila: Poziv za sodelovanje pri tehnični izvedbi dogodkov v okviru projekta Digitalno središče Slovenije.

21 07 09 DSS Slavnostno odprtje Foto Matjaž Očko 3 Prejšnji prispevek

Digitalno središče Slovenije državo umešča na mednarodni zemljevid inovativnosti

21 07 15 Slovenska digitalna koalicija 2 Foto Žan Kolman UKOM Naslednji prispevek

Digitalizacija je nacionalna prioriteta na poti k digitalni in zeleni Sloveniji