Inštitut za digitalizacijo IPMDigital skupaj z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (BSC Kranj) izvaja INTERREG projekt HoCare 2.0, katerega namen je s soustvarjanjem zagotoviti oskrbo na domu, prilagojeno prejemniku. Tako bi lahko starejši ostali v svojih domovih, živeli samostojno in normalno življenje ter se dostojanstveno starali.

Do leta 2060 bo vsak tretji Evropejec starejši od 65 let, kar uvršča srebrno ekonomijo v eno od najhitreje rastočih gospodarskih področij.

Ker mnoge rešitve za starejše, ki temeljijo na digitalni osnovi med prejemniki oskrbe niso dobro sprejete, je vse večja potreba po vključevanju starejših v sam postopek snovanja izdelkov.

V okviru projekta HoCare 2.0 zato izvajamo pilotni ukrep, kjer je glavni cilj razvoj in zagotavljanje inovativnih rešitev za socialno in zdravstveno oskrbo na domu s pomočjo soustvarjanja, ki vključuje starejše prejemnike oskrbe (končne uporabnike) in njihove družinske člane.

Zato vabijo mikro, mala in srednja podjetja iz Slovenije, ki imajo idejo o inovativni rešitvi za zdravstveno ali socialno rešitev oskrbe na domu, da jim jo predstavijo.

Inovativna rešitev (oprijemljiv izdelek, programska oprema ali aplikacija) mora temeljiti na informacijsko komunikacijski tehnologiji (IKT).

Ideja rešitve naj naslavlja eno od ključnih potreb, ki so jo opredelili končni uporabniki oskrbe.

Izbrano idejo potem s pomočjo soustvarjanja (co-creation, ki je bistvo HoCare projekta), skupaj pripeljemo do realizacije.

Razvita ideja bo nato predstavljena več kot 100 zainteresiranim deležnikom iz 6 držav (Češka, Madžarska, Poljska, Slovenija, del Nemčije, del Italije) in na EU konferenci "Evropski teden regij in mest”, ki je daleč največji dogodek s področja regionalne politike v EU.

Ni torej potreben delujoč produkt, pač pa ideja, ki išče mednarodno publiko in ki se razvije v okviru HoCare projekta.

Če imate idejo o inovativni rešitvi, pošljete kratek opis inovativne ideje in kontaktno osebo, pri kateri lahko dobijo več informacij.

Vaše predloge pričakujejo do 15.11.2020 na elektronski naslov info@ipm-digital.si.
Digital marketing dih Prejšnji prispevek

Digitalna transformacija ali ko neopazno postane vidno

Ekipa Naslednji prispevek

Razpis za prosti delovni mesti: Vodja projektov in Asistent vodje projektov (M/Ž)