Digitalno inovacijsko stičišče/Digital Innovation Hub Slovenia (DIHS) k sodelovanju vabi ponudnike programov usposabljanja na temo digitalizacije.

DIHS je podporno okolje, ki pomaga podjetjem, da s pomočjo digitalne tehnologije postanejo uspešnejša in bolj konkurenčna. Podjetja bodo lahko na enem mestu dobila vse potrebne informacije o storitvah in izvajalcih, ki jim lahko pomagajo na poti k digitalni preobrazbi.

V začetni fazi DIHS zbira informacije o programih in izvajalcih usposabljanja na temo digitalne transformacije. V nadaljevanju bo najbolj kakovostne in ustrezne programe ter usposobljene izvajalce vključil v nabor storitev. To bo podjetjem olajšalo izbiro izvajalca za svoje potrebe ter zagotavljalo, da je njihova izbira dobra in varna.

V ta namen DIHS razpisuje vabilo za ponudnike programov usposabljanja na temo digitalizacije, da izkažete interes za sodelovanje pri pripravi nabora programov usposabljanja.

Primerni so tisti programi, ki obravnavajo ključne teme, s katerimi se soočajo podjetja na poti digitalne transformacije. Te so:

 • Prisotnost na spletu,
 • Digitalni marketing,
 • Digitalno trženje,
 • Digitalna izkušnja potrošnika,
 • Kibernetska varnost,
 • Avtomatizacija in robotizacija,
 • Digitalna interakcija z dobavitelji,
 • Mobilne rešitve,
 • Učinkovita uporaba digitalnih tehnologij,
 • Digitalni poslovni modeli,
 • Digitalizacija procesov,
 • Industrija 4.0.,
 • Industrija 5.0.

Ponudniki programov usposabljanja, ki naslavljajo ta področja, ste vabljeni, da nam sporočite interes za sodelovanje pri pripravi nabora ustreznih programov usposabljanja.

Zunanji izvajalci bodo izbrani na osnovi kriterijev: strokovne reference, strokovne izkušnje izvajalca, sposobnost učinkovite komunikacije, ustrezna izobrazba in/ali usposobljenost, posebna in relevantna znanja na izbrano temo digitalizacije ter izkušnje pri sodelovanju z MSP.

Odpiranje vlog poteka enkrat mesečno, 20. dan v mesecu. Pregled vnosov in posodobitev kataloga se naredi do konca tekočega meseca.

V obrazec na povezavi vpišite kratek opis programov usposabljanja v sledeči obliki:

 1. Naslov
 2. Ključna tema (področje, kamor uvrščate vsebino. Če ni zgoraj navedena, napišite »Ostalo«)
 3. Cilji usposabljanja v 3-5 alinejah (Kaj bodo ob zaključku znali »narediti«, »uporabiti«, »napisati«, »načrtovati«, »oblikovati« ipd.).
 4. Vsebina v 4-8 alinejah
 5. Priporočeno za (vodje, načrtovalci in razvijalci, R&D specialisti, zaposleni na področju produktnega vodenja, projektnega vodenja, marketinga, skrbi za uporabnike, prodaje, netehniki in podporne službe). Po potrebi dodajte ciljno skupino.
 6. Trajanje (v urah).
 7. Izvajalec (ime organizacije in predavateljev). Kratek opis ali povezava do referenc o izvajanju programov usposabljanja.
 8. Cena na usposabljanje (v EUR brez DDV)
 9. Opomba (potrebno predznanje ali karkoli je še pomembno in ne morete vpisati zgoraj)

Kontakt za več informacij: argene@dihslovenia.si

DIH Novica Placeholder Prejšnji prispevek

DIH Slovenia in the artificial intelligence network

DIH Novica Placeholder Naslednji prispevek

Call for Participation For Providers of Training Programs