Obveščamo vas, da je na področju Vavčerjev za digitalizacijo prišlo do nekaj sprememb. Glavna novost, ki se nanaša na spremembe vseh javno objavljenih vavčerskih pozivov je ta, da se s 7.9.2019 uvaja elektronski portal za oddajo e-vlog za vavčerje.
Na ta način bo podjetjem, ki bodo oddali vlogo za vavčer na SPS omogočena elektronska oddaja vloge in ne več v fizični obliki kot je bila praksa doslej. Elektronski način omogoča še bolj enostavno in hitro oddajo vloge preko spletnega elektronskega obrazca, podjetniku pa prihrani čas in prekomerno delo s pripravo in oddajo vloge. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada podjetja potrebujejo digitalno potrdilo. V primeru, da podjetja digitalnega potrdila nimajo ali pa vloge ne želijo oddati sami, lahko vlogo brezplačno pomaga pripraviti in za njih oddati svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, ki jih podjetja najdejo na dvanajstih (12) lokacijah SPOT Svetovanje po Sloveniji) Po novem se za popolno vlogo šteje vloga, ki je oddana preko ePortala SPSa. Dopolnitev vlog po oddaji ni več možna. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko ePortala SPSa. Prijavitelj ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne oddaje vloge. Prav tako velja za vse prijavitelje, ki bodo oddali vlogo za vse vavčerje preko ePortala, da oddajo preko ePortala tudi zahtevek za izplačilo, vsi tisti, ki pa so posredovali vlogo še v fizični obliki pošljejo v fizični obliki tudi zahtevek za izplačilo. K zahtevku za izplačilo vseh vavčerjev je potrebno po novem dodati tudi ponudbo izbranega zunanjega izvajalca, pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo se upoštevajo zgolj upravičeni stroški, ki so bili poravnani s strani upravičenca (t.j. plačani iz TRR podjetja oz. s kartico podjetja). OSTALO:
  • Ponovno sta se odprla vavčerja za Digitalni marketing in vavčer za Dvig digitalnih kompetenc. Po novem so do sredstev upravičeni le MSPji iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
  • DIGITALNA STRATEGIJA, KIBERNETSKA VARNOST: Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
Spremembe so v veljavi od 7.9.2019. Več informacije najdete tukaj.
DIH Novica Placeholder Prejšnji prispevek

Septembra v Celju vrata odpira že 52. MOS – tudi mi bomo tam!

DIH Novica Placeholder Naslednji prispevek

Anketa o potrebah in ciljih malih in srednje velikih podjetij