Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) poziva vsa podjetja, ki so z SPS-om podpisala pogodbo o sofinanciranju poslovnih storitev v okviru vavčerskih pozivov, da čimprej oddajo zahtevek za izplačilo sredstev.


Upravičene aktivnosti za posamezno odobreno vlogo morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili v celoti oddan Skladu prek ePortala v skladu z rokom po pogodbi oz. najkasneje do 30. 9. 2023.


V kolikor bo zahtevek oddan pravočasno, a hkrati nepopolno, lahko Slovenski podjetniški sklad po 31. 10. 2023 odstopi od pogodbe.


ODDAJA ZAHTEVKA PREK ePortala

Za DI Hajmo digitalno small Prejšnji prispevek

Vabilo na konferenco ZaDIHajmo digitalno

Greene Naslednji prispevek

GREENE 4.0 – Raziskava o zeleni proizvodnji