Ministrstvo za digitalno preobrazbo je 30. 6. 2023 objavilo Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023).

Objavljen je seznam izbranih ponudnikov oziroma izvajalcev, ki bodo izvedli programe usposabljanj za odrasle po vseh slovenskih regijah.

Namen javnega razpisa je krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji tega javnega razpisa so:

  • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo.


Več informacij o razpisu

Več informacij in seznam prejemnikov sredstev

Guy girl are sitting table african girl computer science class kids playing computer games Prejšnji prispevek

Objavljen 2. rok Javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih

Digital decade report Naslednji prispevek

Poročilo o digitalnem desetletju 2023