Zagonsko spodbudo P2 v višini do 72.000 EUR lahko v letošnjem letu koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1. 1. 2023 do vključno 15. 03. 2024, ter:

  • se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s Strategijo trajnostne pametne specializacije (S5)
  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji kot gospodarske družbe in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije.

Mlado inovativno podjetje s potencialom rasti, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 72.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (1. tranša 12.000 EUR, 2. tranša 21.000 EUR in 3. tranša 39.000 EUR) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg ter začetek komercializacije). Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Več informacij o razpisu: https://www.podjetniskisklad.s...

Cx insight 4pw2ku5ghio unsplash 1536x1024 Prejšnji prispevek

Kaj storiti ob pomanjkanju digitalnega kadra?

Posnetek zaslona 2024 03 05 094231 Naslednji prispevek

Evropske nagrade za digitalna znanja in spretnosti 2024