Aktivnosti projekta obsegajo krepitev digitalnih veščin, distribucijo računalniške opreme, razvoj odprtokodnih e-storitev in pripravo e-vsebin o prostem programju in storitev. Projekt bo z izvedbo 12 brezplačnih kakovostnih paketnih izobraževanj za uporabo različnih prosto dostopnih in odprtokodnih orodji, programov in storitev prispeval k:

  • profesionalizaciji in digitalni preobrazbi NVO sektorja
  • okrepitvi digitalnih kompetenc sodelavcev in uporabnikov NVO,
  • povečanju digitalne vključenosti in vzpostavljanju zaupanja NVO in ranljivih družbenih skupin
  • povezanosti odprtokodne skupnosti uporabnikov, navdušencev, strokovnjakov, izobraževalcev in programerjev, ki razvija in širi rabo prostega programja in storitev za zaupanja vredno in vključujočo digitalno družbo in
  • krepitvi vsebinske Mreže NVO-VID kot podpornega okolja za digitalni preobrazbo NVO sektorja.

Poleg tega bo projekt razvil spletni servis Na-prostem.si, ki bo predstavljal spletno okolje za podporo uporabnikom, krepitev odprtokodne skupnosti, nadaljnji razvoj in izboljševanje prostega programja in rešitev, njihovo slovenjenje ipd.

Dolgoročni učinki projekta bodo zagotovljeni z njegovo formalizacijo v obliki organizacije, ki bo nadaljevala aktivnosti ter sodelovala z Digitalnim središčem nevladnih organizacij Slovenije pri uresničevanju ciljev nacionalnih in evropskih strategij na področju digitalne vključenosti in suverenosti prebivalstva.

V dvoletnem projektu sodelujejo nevladne organizacije Beletrina, zavod za založniško dejavnost, RAMPA – Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in tehnologije, Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost in Zavod INePA – Inštitut za elektronsko participacijo ter zunanji izvajalci Društvo Duh časa, Zavod Studio 12 in Lugos – društvo uporabnikov Linuxa Slovenije. Vse naštete organizacije smo članice Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo.

Projekt je bil izbran na »Javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023« Ministrstva za javno upravo. Več o projektu lahko preberete TUKAJ.

Naslovna slika (vir)

Zeleni prehod razpisi foto freepik Prejšnji prispevek

Spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti s spodbudami NOO

Digital Europe razpisi Naslednji prispevek

2. poziv za prijavo na razpise Digitalna Evropa do 17. maja