Konzorcij DIGI-SI pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM sestavlja še šest partnerjev, in sicer, Inštitut Jožef Stefan, DIH Slovenije, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje. Vzpostavitev EDIH-ov je načrt Evropske komisije v okviru Programa Digitalna Evropa s ciljem pospeševanja digitalnega preboja Evropske unije (EU) oziroma približanja digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javni upravi v EU.

Za digitalizacijo slovenskega gospodarstva in javnih institucij bo na voljo dobrih 3, 3 milijona evrov

Digitalizacijo na vseh omenjenih področjih bo EDIH Konzorcij DIGI-SI dosegal tudi s podporo gospodarstvu in javni upravi pri izobraževanju in ozaveščanju o tem, kaj napredne digitalne tehnologije so in kako se jih lahko uporabi za pospeševanje razvoja in delovanja; eksperimentiranju pred investiranjem v napredne digitalne rešitve; izvajanju ocen digitalne zrelosti podjetij in organizacij; povezovanju podjetij in organizacij z raziskovalci in inovacijskim ekosistemom; v obliki pomoči pri iskanju financiranja.

S predvidenimi storitvami se bo EDIH Konzorcij DIGI-SI osredotočil na implementacijo izbranih digitalnih tehnologij v slovenskem in evropskem gospodarstvu ter javnem sektorju.

Javni sektor bo lahko nadgradil svoje poslovanje in s tem zagotovil, da bodo trenutni poslovni procesi učinkovitejši za vse akterje, podjetja pa bodo imela možnost izboljšati svoj položaj na domačem, evropskem in svetovnem trgu z digitalizacijo svojih procesov, storitev in izdelkov ter s tem prispevati k večji dodani vrednosti slovenskih proizvodov in storitev.

Pot konzorcija DIGI-SI do naziva EDIH se je začela po tem, ko bila je februarja 2021 na podlagi ocen medresorske strokovne komisije Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na 59. redni seji vlade RS sprejeta odločitev, da se Evropski komisiji kot izbranega nacionalnega kandidata za status EDIH predlaga tudi konzorcij DIGI-SI. Ta se je nato začel z Univerzo v Mariboru na čelu s polno paro pripravljati na prijavo na evropskem nivoju.

Digibon 1 Prejšnji prispevek

Digitalni bon ’22: ključne informacije in kontakti

Srecanje dihov 2022 1 Naslednji prispevek

Srečanje slovenskih DIHOV o digitalizaciji kot orodju za zeleni prehod